Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Ur Kommunstyrelsen den 24 maj

spegelblank sjö

Kommunstyrelsen sammanträde den 24 maj och flera av ärendena sammanfattar vi här. Utveckling och tillväxt, vindkraft i Tornäs, och mer rent och hälsosamt vatten är en del av vad mötet handlade om.

Klart att Krokoms tätort ska kunna utvecklas

Bostäder, handel, service och lokaler är en del av vad planprogrammet för Krokom centrum ska kunna peka ut för att utveckla tätorten.


Under hösten har planprogrammet funnits ute på samråd och arbetsgruppen har lyssnat in synpunkter och gjort vissa förändringar. Bland annat har barnperspektivet utvecklats och strandpromenadens anslutning till Offerdalsvägen flyttats. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige vid nästa möte beslutar att godkänna förslaget på planprogram.

 

Mer om planprogrammet i länken.

 

Krokoms centrum 2035 - Krokoms kommun Länk till annan webbplats.

 

Vindkraften i Tornäs

TG1 Kraft som har ett befintligt tillstånd i Tornäs sedan 2015, har ansökt om ändringstillstånd och vill bygga högre vindkraftverk: från 200 till 245 meter.De vill även få till en ändring av placering av vindkraftverken, inom etableringsområden, till fasta positioner med en möjlighet att flytta dem inom en radie på max 200 meter.

 

Miljöprövningsdelegationen kan bara ta beslut om ändringar efter att en kommun har sagt sitt.
Kommunstyrelsen har bestämt sig att föreslå för kommunfullmäktige att antingen godkänna, eller inte godkänna ansökan om förändringstillstånd. Dessutom föreslår kommunstyrelsen att vindkraftsersättningen som ska förhandlas, ska användas till utveckling av lokalsamhället, utan att vi inväntar nya nationella riktlinjer i frågan.

Vattentäkten Uddero mot framtiden

2018 beslutades om satsningen på nytt VA för Stråket-området (ÅS), ett arbete som pågår. Uddero vattentäkt försörjer tusentals Krokomsbor med dricksvatten idag. Krokom växer och behovet av nya bostäder är stort.
Vi behöver ta höjd för framtidens byggande och inflyttning när det gäller kapacitet för dricksvatten. Uddero behöver därför utöka sin kapacitet för kommande Krokomsbor.


Kommunstyrelsen beslutade därför om igångsättningstillstånd för projektering av utbyggnad av Uddero, och att finansieringen sker inom redan beviljad investeringsram för Samhällsbyggnadsförvaltningen.

 

Nästa sammanträde för kommunstyrelsen sker den 7 juni.

Meny