Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från Bygg- och Miljönämnden den 3 maj

Vy över åker och fjäll

Vid nämndens möte diskuterades flera ärenden, ett av ärende gällde dispenser för byggen nära vatten. Nämnden har även hanterat vikten av bygglov och startbesked.

Viktigt att bygglov och startbesked finns

Det är viktigt att följa regler för bygglov och startbesked. En fastighetsägare i kommunen som byggt baracker utan lov eller startbesked får nu betala en sanktionsavgift på över 30 000 kr. Fastig­hetsägaren har getts tillfällen till syn­punkter efter två tillsyner på plats, och att ta bort bort barackerna.

Det finns bra vägvisning för att undvika straff­avgifter, till exempel att invänta star­tbesked innan man påbörjar bygget, eller att ta bort det man byggt innan nämnden tar beslut.

Så kan vi hjälpa

Vi finns till för att hjälpa er och det finns information på kommunens hemsida. Där kan ni ta del av allt som ni behöver veta. Kolla in gudien i länken

Bygglov - Krokoms kommun

För att det ska vara lätt att göra rätt kan man även ringa Bygg- och Miljöavdelningen som har telefontid måndagar kl. 10.00–12.00.

Dispens från strand­skyddet

Kommunens tillväxt är viktig för handel, service och skatteintäkter, och att det finns möjlighet att bygga för eventuell inflyttning.

Dispenser från strandskyddet kan beviljas om fastigheten redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddet (exempelvis, redan bebyggt sedan tidigare).

Två fastigheter i Krokoms kommun har fått beslut om dispens från strandskyddet.
En i Åkersjön samt en i Smedsåsen.
Gemensamt för dessa är att områdena tidigare tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddet. Nämnden bedömer att det inte kommer påverka tillgången till strandområden eller djur- och växtliv negativt.

Ekonomi

Även för Bygg- och miljönämnden har den krassa ekonomiska verkligheten varit tydlig en lång tid. Det gäller för hela kommunen.

Nämnden ser över och följer den ekonomiska utvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder.
Målet är att ha en ekonomi i balans och att fortsätta kunna ge bästa möjliga service till kommunens invånare och företag.

Meny