Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från samhälls­byggnadsnämnden 26 april

Forsbergs

Här är några av alla de ärenden som Samhällsbyggnadsnämnden tog upp vid sitt senaste sammanträde.

Renovering av tränings­skolan i Dvärsätt

Den utbyggnad som finns sedan 90- talet har omfattande fuktskador som behöver åtgärdas och därför föreslår nämnden att kommun­styrelsen beviljar igångsättnings­tillstånd för renovering och att det ska finansieras ur nämndens investeringsutrymme. Det innebär att renoveringen tidigareläggs med ett år.

Föllinge badhus stängs tillfälligt

För att förhindra att byggnaden tar skada då bassängen läcker vatten, har samhällsbygg­nads­nämnden beslutat att stänga badhuset under tiden som en utredning färdigställs. Utredningen ska ligga till grund för vilka åt­gärder som behövs för att få byggnaden i brukbart och säkert skick igen.

Detaljplan “Forsbergs”

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna planförslaget för Hissmoböle 2:84 mfl. Allmänt kallad “Forsbergs”och skickar det vidare till bygg- och miljönämnden för antagande.

Den här detaljplanen ska öppna upp för att kunna bygga fler bostäder I Krokoms centrum, samt service, handel och andra funktioner en tätort kan behöva.

I planen ges även uttrymme för ett parkområde och naturområde för rekreation.

Planen tryggar även påstigning till det som kallas pensionärsspåret. Den plan det handlar om framgår av bilden ovan.

Meny