Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Kraftsamling för en kommun fri från våld

En kommun fri från våld. Det är visionen och nu har arbetet dragits igång på allvar. Hela kommunen ska genomsyras av det våldspreventiva arbetet och det måste ske på flera nivåer samtidigt för att få effekt.

Våld är ett av våra största samhällsproblem och förekommer överallt i samhället; i hemmet, på internet, i skolan, på läktaren och ute på våra gator och torg. Statistiken förstärker bilden: 10 procent av alla barn i Sverige har upplevt våld mellan föräldrarna i hemmet, 55 procent av alla kvinnor har utsatts för våld av en man efter sin 15-årsdag, 60 procent av alla ungdomar mellan 15 och 19 år har varit utsatta för någon form av fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld av en partner och 80 procent av alla tjejer mellan 16 och 24 år har blivit sexuellt trakasserade av en man. Susanne Fastesson Carlsson är en av samordnarna i Krokoms kommun för arbetet som bedrivs under rubriken En kommun fri från våld.

– Projektet En kommun fri från våld arbetar efter en så kallad hela kommunen-ansats. Det innebär att vi måste jobba på flera nivåer samtidigt med både individer, grupper och relationer, närområde och samhället i stort för att det våldspreventiva arbetet skall få störst effekt, säger Susanne Fastesson Carlsson.

För några år sedan inleddes projektet En kommun fri från våld på nationell nivå. Med hjälp av projektmedel från Arvsfonden kunde organisationen MÄN pilottesta en metod tillsammans med ett antal kommuner. Idag är En kommun fri från våld både en modell och en vision för att arbeta systematiskt med att förebygga våld. I Jämtland drogs det här arbetet igång av länsstyrelsen i höstas och Krokoms kommun var först ut av länets kommuner att teckna en överenskommelse.

– En kommun har många kontaktytor med samhället och är därför en viktig aktör i det här arbetet. Det tar tid att förändra gamla strukturer, men det går. Genom att successivt utbilda allt fler i vår organisation kommer vi till slut att nå en förändring, säger kommundirektör Jonas Törngren.

En kommun fri från våld utgår ifrån tre förändringsidéer: att öka medvetenhet och kunskap om våld, att utmana stereotypa genusnormer och att lära medborgarna att bli aktiva åskådare. Sanna Frykman är samordnare och hon säger det första som ska göras är att utbilda ett antal processledare i Krokoms kommun.

– I nuläget har vi åtta personer från olika förvaltningar som tillsammans med mig och Susanne går en processledarutbildning som organisationen MÄN håller i. Tanken är att vi därefter ska kunna sprida kunskapen vidare till alla medarbetare, säger Sanna Frykman.

Syftet med utbildningen för processledare är att stärka kommuner att själva bedriva ett långsiktigt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete. Konkret handlar det om att skapa strukturer för styrning, ledning och uppföljning för de kommunala verksamheterna.

– Vi ska utveckla det vi redan gör för att jobba mer förebyggande och få ett samlat helhetsgrepp som skall genomsyra hela kommunen, både medarbetare och medborgare. Det här arbetet är viktigt och grunden för att kunna förebygga förekomsten av våld i kommunen, säger Sanna Frykman.

Åsa Sjödin

Meny