Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Samhällsbyggnads­nämndens samman­träde den 29 mars

Man på is med fjäll i bakgrunden

Det blir sänkt hastighet i Föllinge tätort och vid skolan. Prognos om ekonomi som pekar på ökade kostnader och mindre intäkter är ett par av alla ärenden som nämnden hanterade.

Hastigheten sänks i Föllinge

Hastigheten sänks till 40 km/h i Föllinges tätbebyggda område.
Samt även hastighetssänkning till 30 km/h på en sträcka på väg 344 förbi skolan. Beslutet i samhällsbyggnadsnämndens beslut kommer sig av en skrivelse från en medborgare om förslag på sänkning av hastigheten.
Vid platsbesök februari i år konstateras att en hastighetssänkning är befogad. Trafiksäkerheten för fotgängare vintertid tas också i beaktande då avsikten med sänkningen är att minska risken för olyckor.

Prognos kring ekonomin

Nämnden får kontinuerligt uppföljningar om ekonomin och hur kostnader i samhället och för kommunen utvecklas.
I den regelbundna ekonomiska uppföljningen visar prognosen på ett underskott med 3,6 miljoner för 2023.
Dock under förutsättning att inga medel från indexreserven tillförs.
Indexreserven är en pott för kostnadsökningar som inte fördelats ut i sin helhet ännu då man vill få koll på de kostnadsökningar som skett på utifrån omvärldsläget.
Beslutas om kompensation för det nämnden ser i dagsläget kan prognosen för 2023 ändras till ett underskott på 1 mnkr.

Orsakerna är som alla vet kopplat till den allmänna samhällsutvecklingen, för Krokoms del bland annat ökade kostnader för drift av lokaler.


Nästa sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden sker den 26 april.

Meny