Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Krokoms kommun lämnar projektet dRural

Kaffemugg mot vintrigt landskap

– För oss blir det självklart att gå ur projektet när vi inte kan få garantier eller förhandsbesked rörande finansiering från projekt­ledningen. Vi ligger till dags dato ute med två miljoner och det är osäkert om vi får tillbaka dem. Av det skälet kan vi inte ensamma driva projektet vidare, det vore ansvarslöst, säger kommun­direktör Jonas Törngren.


2021 valdes Krokom ut som en av fyra regioner i Europa för projektet dRural, ett EU-projekt med syfte att bygga digitala plattformar – marknads­platser – för varor, tjänster och kommunal service på gles- och landsbygd. Projektet ska leda till att bygderna ska blomstra, näringar växa, och att kommunal och annan service för människor och företag ska fungera bra.

 

Flera avhopp

Krokom gick in i projektet tillsammans med andra aktörer i regionen, men sommaren 2022 hoppade flera tunga aktörer av.

Krokom valde att fortsätta med en ny föreslagen plattformsutvecklare, och Bergs kommun som ny medspelare.
Bedömningen då var att projektet var en viktig möjlighet att bygga ordentliga livsförut­sättningar för människor och näringsliv utanför centralorterna, så därför stod Krokom kvar. Tyvärr nekades den tänkta plattforms­utvecklaren av ledningen för hela projektet.


Ville driva vidare

– Vi ville då ta ansvaret att själva driva projektet vidare vilket även projektledningen ville. Dock har samma projektledning inte kunnat ge oss besked sedan i höstas angående finansiering eller garantier för finansiering. Vi ligger redan ute med pengar och kan inte riskera mer skattemedel utan garantier, så vi väljer att lämna projektet, säger Jonas Törngren.


Osäker fordran

De timmar och medel som fram tills nu lagts ned sedan avhoppen har finansierats av Krokoms kommuns kassa. De två miljoner som kommunen ligger ute med kommer för­hoppningsvis att återbetalas. Men det är oklart och besked om det kan ta upp till ett till ett och ett halvt år.

– Det kan ta upp till ett eller ett och ett halvt år innan de byråkratiska kvarnarna malt färdigt i Bryssel. Men vi ska vara varsamma med skattemedel, så självklart trycker vi på för att få besked, säger Jonas Törngren.

 


Kontakt och mer information:
Jonas Törngren
0640- 163 80


Meny