Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Det här hände på Kommunstyrelsen den 22 mars

Senior Man Outdoors Calling Out A Message

Extra stöd till föreningar som drabbas av höjda kostnader och start av samverkan i projekt om livsmiljö, arkitektur och konst.Det är några av de ärenden som kommunstyrelsen hade på sitt bord under sammanträdet.

Stöd för föreningslivets ökade kostnader

Att vi har ett rikt friluftsliv och kan hålla leder och spår öppna och tillgängliga beror till största delen på att föreningslivet driftar och underhåller. Det är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv och för besöksnäringen i hela kommunen att det kan göras.

Föreningar som håller skoterleder öppna och underhåller dem under vintern 2022/2023 beviljas ett extra skoterbidrag med 1000 kr per ledmil, på grund av ökade drivmedelspriser. Max 122 000 kr ska fördelas.
Även föreningar som driftar elljusspår beslutas få ett extra tillskott, där 78 000 kr ska fördelas. Det motsvarar en ökning med motsvarande hälften av det befintliga skötselbidraget

Kommunstyrelsen har även beslutat om extra elstöd för perioden november 2022-februari 2023, för ideella föreningar med egna abonnemang.

Stödet ska föregås av en ansökan från föreningarna och storleken kommer att bero på totalbudget samt antal ansökningar. Exakt hur stort det totala elstödet blir, som ska fördelas, kommer beslutas senare under våren.

Infrastruktur, konst, livsmiljö och arkitektur

Busskuren är ett kreativt infrastrukturprojekt med betoning på arkitektur, konst och gestaltad livsmiljö i tre delar. Projektets tre delar är:
Fysiskt platsbaserade objekt i form av 1-3 arkitektritade busskurer/busshållplatser längs busslinjerna i kommunen. En digital plattform där de politiska och konstnärliga temana fördjupas och kommuniceras. Ett fysiskt mobilt utställningsmaterial och kreativt kluster där kompetenser inom konst, arkitektur, kommunikation och andra relevanta yrkesområden visionerar om busskurernas framtida platser och utformning. Krokoms kommun ser välvilligt på projektet och i ett första steg blir en samverkanspart med inriktning att bistå med råd och diskussioner runt de förslag som tas fram. Vid det läge att ett faktiskt projekt ska verkliggöras tas en djupare dialog runt områden och eventuell medfinansiering upp till beslut.

Bygdemedel ska fördelas av länsstyrelsen

Krokoms kommun fungerar som remissinstans till de bygdemedel som länsstyrelsen beslutar om, för föreningar, dock en viktig sådan i lokalsamhället där dialog med sökanden sker i kontakter med kommunens tjänstepersoner.
Bygdemedlen har två spår, dels en allmän fond, samt en utvecklingsfond. Utvecklingsfonden ska till största delen prioritera övergripande projekt, samverkan och mer bygdeutveckling. Totalt har det ansökts om 7 564 032 kr.
Ur den allmänna potten ska 2 311 739 kr fördelas, och ur utvecklingspotten finns 3 850 613 kr att fördela. Länsstyrelsen gör den slutliga prövningen efter kommunstyrelsens föreslagna fördelning.

Meny