Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från samhälls­byggnads­nämnden den 28 februari

Composite image of businesspeople during a meeting in front of financial doodles drawing on the wall

Samhällsbyggnadsnämnden hade sammanträde den 28 februari. Några ärenden som avhandlades var nya riktlinjer för exploateringsavtal vidare till fullmäktige, sänkt hastighet i Ås samt rivning av gymnastikbyggnad i Trångsviken och ett äldre bostadshus vid E14.

Sänkt hastighet i Ås tätort

För att minska risken för olyckor och sträva mot jämna hastigheter har samhällsbyggnads­nämnden beslutat att Ås tätbebyggda områden ska få sänkt hastighet. Efter analyser och platsbesök, samt inspel från medborgare, beslutar nämndens att sänka hastigheten till 40 km/h i tätbebyggt område. Vid Ås skola kommer hastigheten att begränsas till 30 km/h.

Igångsättningstillstånd för rivning i Trångsviken

Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut som medger rivning av den uttjänta gamla gymnastik­byggnaden i Trångsviken. Byggnaden har inte underhållits sedan slutet av 90-talet och har börjat förfalla. Den anses vara en säkerhets­risk för de som vistas på skolgården, samt att den förfular miljön. Fastighetsavdelningen kommer i och med beslutet att upphandla och verkställa rivning förutsatt att den ryms inom beviljad investeringsram.

Tillstånd att riva ned­gången gård i Krokom

Ett äldre, nedgånget bostadshus med ladugårdsbyggnad samt enklare verkstads­byggnad köptes av Krokoms kommun ur dödsboet under förra året.
Byggnaderna, som ligger vid E14 intill Krokomsporten samt Krokomsvikens fotbollsplan, ger ett allmänt ovårdat och fallfärdigt intryck. De ska rivas inom beviljad investeringsbudget.

Exploateringsavtal och riktlinjer

Exploateringsavtal har använts av Krokoms kommun under lång tid. Nämnden har nu föreslagit ett antal riktlinjer för exploaterings­avtal, utifrån gällande lagstiftning.
Riktlinjerna gäller bland annat fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner.
Nämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut att anta dessa riktlinjer.


Meny