Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från barn- och utbildningsnämnden 21 februari

Barn i snödriva

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 21 februari skedde på Frösö Park. Här följer ett axplock av några ärenden och information som togs upp under nämndens sammanträde.

Länsgemensamt skolskjutsreglemente - förtydligande gällande fritidshem

Ändringarna i det länsgemensamma skolskjutsreglementet är förtydliganden om vad som gäller för elever som har fritidshem, samt vad som gäller vårdnadshavarens ansvar att meddela skolskjutshandläggaren om förändringar som kan påverka elevens rätt till skolskjuts.

Dessa ändringar görs för att öka samsynen och likvärdigheten vid bedömning av ansökan om skolskjuts, i hela länet.

Ärendet beslutas av kommunfullmäktige den 11 maj.

Förvaltningschefens information

Jan Colm, förvaltningschef, informerade nämndens ledamöter bland annat om status på den pågående rekryteringen av en verksamhetschef för förskolan. En rekrytering som är inne i sitt slutskede.

Omfattande byggprojekt

Krokom växer och det behövs ta höjd för att skolor finns, är uppdaterade och att det finns plats för elever och förskolebarn.

Nämnden informerades därför av förvaltningschefen övergripande om tänkta byggprojekt, bland annat en ny skola i Nälden, ny förskola i Krokoms samhälle och i Kaxås, om- och tillbyggnad av Ås skola, en ny avdelning på Sånghusvallens förskola, Aspås(lillstugu), Dvärsätts skola, samt Nyhedens skola.


Meny