Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Hovs skola: Eleverna flyttas temporärt

Pynt på ett bord

Hovs skola har beslutat att temporärt flytta eleverna i årskurserna 4-6 till Änge skola under vårterminen 2023.

Varför flyttas eleverna?

Beslutet har tagits med elevernas bästa i fokus, då det handlar om deras rätt till kvalificerad undervisning. I dagsläget saknas lärare på Hovs skola vilket är skälet till att flytten av elever sker.

Inför flytten har föräldramöten och dialog hållits med vårdnadshavarna till eleverna, tillsammans med rektor och verksamhetschef för skolan, där de har fått komma till tals inför beslutet. Under vårterminen är det förskoleklass samt F-3 som huserar på skolan.

Barn och utbildningsnämnden har informerats om flytten vid sitt sammanträde den 21 februari.

Meny