Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från social­nämndens samman­träde den 31 januari

Brainstorming pågår med flera personer som skriver på post it-lappar

Samordning av insatser då det behövs mellan kommun och region och fortsatta stöd till barnfamiljer med bostadsbidrag. Det är några av de punkter som socialnämnden avhandlade på årets första möte.

Samordning för elevers hälsa

En enig Socialnämnd ställde sig bakom att en samordnad planering för elever som har behov ska komma på plats. Samordningen innebär att kommunens Socialtjänst och Regionens Hälso-och sjukvård kan samverka med tidiga och nödvändiga insatser för att eleven ska få god vård och omsorg. Mötet återremitterade ärendet för vidare utredning med målet att fatta beslut senare i vår.

Fortsatt stöd till barnfamiljer

Familjer med bostadsbidrag föreslås även fortsättningsvis slippa räkna in det tillfälliga tilläggsbidraget vid inkomstprövning då ansökan sker om ekonomiskt bistånd.
Regeringen har förlängt det tillfälliga tilläggs­bidraget till och med juni 2023. Beslutet gäller retroaktivt från den 1 januari och efter den 30 juni om det blir en ytterligare förlängning därefter.

Ökade kostnader för svenska hushåll slår särskilt hårt mot utsatta barnfamiljer, och därför har det tillfälliga tilläggsbidraget införts under förra året.

Våld rörande barn

Efter initiativärende kommer det att göras en översyn av hur Krokoms kommun säkerställer barns trygghet i ärenden som innehåller upp­gifter om våld, och att nämnden informeras efter översynen senast i april.

Nästa sammanträde i socialnämnden sker den 20 februari.

Meny