Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från Kommunstyrelsen 25 januari

Ordförande klubba i trä på bord

Budget, föräldrastöd och tillbyggnad av ridhus är några av de ärenden som togs upp under kommunstyrelsen.

Budget - ekonomiska förutsättningar inför 2024

Kommunstyrelsen beslutade att vidhålla budgeten som beslutades i december förra året. Däremot gjordes ett medskick till nämnderna med inrådan om att vidta åtgärder för att eftersträva ett positivt resultat för år 2023.

Föräldrastöd – uppväxlad av finansiering

En enad kommunstyrelse beslutade att säkra ytterligare finansiering av föräldraskapsstöd. Detta genom att besluta om en ekonomisk garanti för anställning av en resurs om 50 % under ett års tid.
Denna resurs ska arbeta fokuserat med att stärka föräldraskapsstödet som kommunen erbjuder.

Tillbyggnad av ridhuset i Ås

Kommunstyrelsen fattade beslut om igångsättning avseende tillbyggnad av Ås ridhus den 25 maj 2022. Vid detta möte beslutade kommunstyrelsen om att utöka den beviljade finansieringen för att säkerställa att tillbyggnaden blir till.

Nästa möte för kommunstyrelsen sker den 2023-02-16 i kommunhuset i Krokom.

Meny