Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från social­nämnden 14 decem­ber

Socialnämnden har haft sitt sista sammanträde för året. Bland annat beslutade nämnden att höja habiliteringsersättningen, och diskuterade ökningen av sjukskrivningar.

Man på skidor

Habiliteringsersättningen höjs

Socialnämnden höjer nu habiliteringsersättningen för de personer i Krokoms kommun som arbetar inom daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service, LSS. För personer som har heldagssysselsättning höjs ersättningen från 45 kr till 100 kr per dag. Halvdagsersättningen höjs till 50 kr per halvdag.

Nämnden har även beslutat att införa ersättning för de personer som arbetar inom daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen. I Krokoms kommun rör det sig om ett tiotal individer som tidigare inte har fått någon ersättning, men som nu kommer att få samma ersättning som dem som arbetar inom daglig verksamhet enligt LSS.

Sjukfrånvaron ökar

Sjukfrånvaron i verksamheterna ökar jämfört med föregående år och läget är ansträngt. Vi behöver fortsatt fler timvikarier.

Meny