Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från barn- och utbild­ningsnämnden 13 december

luciatåg av trädockor

Barn- och utbildningsnämnden har under gårdagen haft sammanträde på Torsta i Ås. Här är ett axplock av några ärenden som har behandlats.

Skolans förutsättningar att kalla till samordnad individuell planering (SIP)
Utifrån socialtjänstlagen och hälso-och sjukvårdslagen finns det bestämmelser kring upprättandet av en samordnad individuell plan (SIP). SIP som verktyg finns inte omnämnt i skollagen. Idag innebär det i praktiken att skolan inte har samma förutsättningar då man behöver samordna insatser från flera aktörer (kommun och region) för elevens bästa.

Barn- och utbildningsnämnden är positiva till att skolan ska kunna sammankalla till SIP så övriga aktörer förpliktigas att närvara. Ärendet kommer att tas upp för beslut i socialnämnden under 2023.

Medborgarförslag – Jägarexamen på skolan
Barn- och utbildningsnämnden har fått ett medborgarförslag om att det ska vara möjligt att läsa jägarexamen på skolan. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för förslaget.

Beslut fattas av barn- och utbildningsnämnden den 11 april 2023.

Medborgarförslag – Inför syskonförtur på förskolor i Krokoms kommun
Barn- och utbildningsnämnden har fått ett medborgarförslag om att införa syskonförtur på förskolor i Krokoms kommun. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för förslaget.

Beslut fattas av barn- och utbildningsnämnden den 11 april 2023.

Öppna jämförelser förskola och skola Krokoms kommun
Barn- och utbildningsnämnden har fått en redovisning av öppna jämförelser för skola och förskola.

Tryck på länken för att läsa rapporterna i sin helhet: Kvalitet och uppföljning - Krokoms kommun Länk till annan webbplats.

Förvaltningschefens rapport

Jan Colm, förvaltningschef, informerar nämndens ledamöter om följande:

  • Rekrytering verksamhetschef förskola, annons ligger ute till och med januari 2023.
  • Ansträngt läge i verksamheten.
  • Pågående och kommande byggprojekt.

Meny