Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från samhällsbygg­nads­nämnden 7 december

Vintrig bild med rastplats.

Vattenförsörjning i Kyrknäset, Krokom och Aspås och detaljplan för Hissmoböle är ett axplock ur nämndens ärenden.

Vattenförsörjning Krokom

Vattentornet i Krokom behöver renoveras de närmaste åren. Vattentornet har i omgångar undersökts grundligt utifrån hur en renovering ska kunna göras på ett säkert och kvalitetssäkert sätt.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat två förslag för kommunstyrelsen att besluta om.

  1. Igångsättningstillstånd inom befintlig investeringsbudget att utreda nybygge av vattentorn.
  2. Att kommunstyrelsen beviljar inom budget enligt investeringsplan de kommande två åren, att renovera nuvarande vattentorn.

Vattenförsörjning Kyrknäset, Hotagen

Det nuvarande vattenverket lever inte upp till kraven, som gäller flouridhalten, som ställs vad gäller kommunen som dricksvattenproducent. Därför har det undersökts hur en ny vattentäkt ska kunna uppfylla kraven.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår nu att kommunstyrelsen beslutar om igångsättnings­tillstånd för att en ny vattentäkt ska tas i drift och nybygge av ett nytt vattenverk. Det ska i sådana fall bekostas av investeringsbudget för kommande år.

Utveckling Krokom centrum

Planförslag för före detta Forsbergs i Krokoms centrum skickas ut på granskning, har nämnden beslutat.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga både bostäder och utveckla centrum­funktioner i Krokom centrum.

Planen medger även småindustri och handel. Även ett parkområde finns med i planförslaget, ett naturområde för rekreation och lösning för att trygga påstigning till det som kalls ”pensionärsspåret”.

Planen innehåller bostadsbyggnader som ska kunna byggas i upp till 4 våningar och inom en mindre del en byggnad på 8 våningar. Plan­områdets södra del pekar på en tät bebyggelse med innergård och gemensamma ytor, om bostäder ska byggas.

Meny