Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från kommunstyrelsen 5 december

Golden fountain pen on financial papers

Medfinansiering för för konstgräsplan, utreda mobiltäckning och extra slant till familjer med försörjningsstöd. Det är några av de ärenden som kommunstyrelsen hanterat under sitt senaste möte.

Konstgräsplan i Ås

Bygget av ny konstgräsplan i Ås av ÅS IF, har precis som andra verksamheter i samhället drabbats av fördyringar för byggmaterial och drivmedel.
Även oförutsedda markförhållanden fördyrar bygget samtidigt som intäktsmålen via sponsorer inte nåtts.

Utöver den medfinansiering som kommunen redan gjort, beviljas 1 450 000 kr i medfinansiering till konstgräsplanen. Medlen tas från årets budgeterade resultat.

Kommunstyrelsen var inte enig i delar av beslutet då Vänsterpartiet föreslog en annan nivå på finansieringen. Voteringen i kommunstyrelsen landade dock i beslut på ovanstående belopp.

Medfinansieringen kommer villkoras mellan kommunen och de sökande genom avtal som tas fram under slutet av året och början av 2023.

Extra pengar till barnfamiljer till jul

Barnfamiljer som har försörjningsstöd och hemmavarande barn som är under 18 år kommer att få 500 kronor extra per barn till jul.
Pengarna tas ur det överskott som Krokoms kommun gör och totalt handlar det om 35 000 kr. Julförstärkningen gäller hushåll som fått försörjningsstöd under december månad, har hemmavarande barn under 18 år, eller umgänge med barn under 18 år.

Utreder mobiltäckningen vidare

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att i samverkan med regionen, utreda och föreslå förbättringar i mobiltäckningen inom Krokoms kommun. Utredningen och förslagen ska presenteras i april nästa år.

Solceller går framåt

Efter initiativärende att Krokoms kommun ska bygga en egen solcellspark har kommunstyrelsen beslutat att investeringen i solceller ska ingå i kommande ram – och investeringsbudget, förutsatt ett det efterutredning är ekonomiskt hållbart.

Meny