Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från social­nämnd­en den 22 novem­ber

flicka med elgitarr

Årets näst sista ordinarie sammanträde för socialnämnden som hade ett stort antal ärenden att avhandla har genomförts. Höjda milersättningar, åtgärder för att få budget i balans, feriepraktiken 2022 och önskemål efter medborgardialoger under hösten är några av dem.

Höjd milersättning för familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner

Familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner har ökade kostnader för drivmedel men ersättningen har inte ökat i samma takt. Det finns därför risk att flera slutar och att det blir svårare att rekrytera nya familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

Socialnämnden beslutade därför att utöka milersättning till familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner inom Socialförvaltningen till 29 kronor. Beslutet gäller från och med 1 januari 2023 till och med 30 juni 2023.

Redovisning av åtgärder

Socialchefen berättade under Socialnämnden vilka åtgärder som görs för att komma till en budget i balans för socialförvaltningen.
Bland annat handlar det om: Omorganisation hemtjänsten, genomgång servicebostäder inom stöd och service, anpassning av antalet öppna Säbo-platser utifrån efterfrågan, och införande av Bemanningshandboken del 1.

Fler sommarjobbade hos oss i år

Alla ungdomar från årskurs 8 på högstadiet till årskurs 2 på gymnasiet har möjlighet att söka feriepraktik under sommaren. Praktiken kan vara vid kommunala verksamheter, föreningar, organisationer eller företag. Under 2022 var det 322 ungdomar som hade feriepraktik, vilket är en ökning från föregående år.

Medborgardialoger hösten 2022

Tre medborgardialoger genomfördes på kommunens tre särskilda boenden under hösten 2022 där Socialnämnden ställde frågan vad äldre önskar göra på sin fritid.

Medborgardialogerna handlade om att låta de äldre själva berätta vad de önskar göra mer eller mindre av och vad de tycker är roligt att göra om dagarna. Några av svaren var gympa, musikunderhållning, högläsning och boule.

Årets sista ordinarie sammanträde i socialnämnden sker den 14:e december

Meny