Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från kommun­styrelsen 16:e november

Närbild på billykta med blommönster runt.

Medfinansiering av traktorköp, förslag att utreda solcellspark och extra peng till ekonomiskt utsatta barnfamiljer till jul. Det är några av de ärenden som kom upp på Kommunstyrelsens sammanträde den 16 november i kommunhuset i Krokom.

Utreder extra stöd inför julen

Familjer och ensamstående med barn, som idag har försörjningsstöd, bör få en extra förstärkning med 500 kr per barn till julklappar.

Förslaget från Vänsterpartiet är att frågan om förstärkt ekonomi till julen ska utredas. Något som kommunstyrelsen också sa ja till.
Det blev ett ja till samma förslagsställare som vill att det utreds hur utemiljöerna på kommunens skolgårdar kan rustas upp.
Bakgrunden är det prognostiserade överskott som tidigare aviserats för kommunen.

Ett annat förslag som yrkas på är att varje folkbokförd kommuninnevånare ska ges ett presentkort om 1200 kronor. Det yrkar SD på då överskottsmålet är nått med god marginal. Något som kommunstyrelsen sagt ja till att utreda vidare.

Utredning om solcellspark i Krokoms kommun

Förslaget från Centern, KD och MP kommer att utredas för att se om det är möjligt att avsätta 10 procent av årets överskott på närmare 50 miljoner till bygget av en solcellspark.

Koll på mobiltäckningen

Kommunstyrelsen sa även ja till ett förslag från Centern, KD och mp att utreda nuläget vad gäller mobiltäckning i Krokoms kommun och föreslå åtgärder för en ökad mobiltäckning.


Flera idrottsföreningar får medfinan­siering för inköp av begagnad skoter

Näldens IF, ÅS IF, Aspås IF, Offerdals SSK och Ytteråns FHF har alla sökt medfinansiering från kommunen för skoterinköp. De begagnade skotrarna ska användas för att föreningarna ska kunna underhålla och sköta om elljusspår, skidspår och skoterleder. Spår och leder som är viktiga att upprätthålla utifrån ett folkhälsoperspektiv, och för att stimulera ett livligt föreningsliv.
Kommunstyrelsen beviljar medfinasiering till respektive förening med 60 000 kr per föreingen.

Kommunstyrelsen medfinansierar inköp av traktor till Krokoms MK

Det är en begagnad hjullastare som klubben vill köpa in för att kunna upprätthålla säkerhet och underhåll på Krokoms motorbana, något klubben sköter om på den kommunägda banan.
Klubben beviljas medfinansiering till hälften av inköpet med max 150 00 kr.

Ny rambudget

Förslaget till ny rambudget innebär en nollbudget nästa år, för att kunna ta sikte på en återhämtning 2024 och 2025.

Förslaget grundar sig på omvärldens oroliga utveckling och hastigt ökade kostnader på flera områden som inte har kunnat förutses. Kommunen behöver ta höjd mot den osäkerhet som råder och hantera medlen med försiktighet. Den slutgiltiga rambudgeten beslutas av kommunfullmäktige i december.

Nästa sammanträde i kommunstyrelsen sker den 5 december.

Meny