Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från Bygg och miljönämnden den 11 november

Mejslar i ställ

Radhus, parhus och fristående villor kan byggas centralt i Krokom visar den detaljplan som beslutats.
Ullspinneriets gamla lagerlokaler i Nälden får lov att rivas. Det är några ärenden som hanterats under sammanträdet

Villor, rad- och parhus kan byggas på ”Kvarna”

Nu är den beslutad, en ny gällande detaljplan för ”Kvarna” som området i Krokom kallas. Den ersätter del av detaljplanen för ”Kvarna” som vann laga kraft 1991.

Syftet med detaljplanen är att förutom villatomter även möjliggöra rad- och parhus samt justera några nu gällande planbestämmelser som bättre passar in i dagens efterfrågan på bostäder. Området är beläget nordost om Krokoms samhälle öster om Aspåsvägen.

Ullspinneriets lagerlokaler i Nälden får lov att rivas

Nämnden har gett lov till rivning av 2 stycken äldre lagerlokaler i Nälden. Bygg- och miljönämnden gick emot liggande förslag med motivering att det är inte är försvarbart att kräva upprustning av byggnaderna som är i så dåligt skick. Rivningen ska ske med hänsyn till gällande lagar och regler för att undvika föroreningar och miljöpåverkan. 

Bakgrund:

Hösten 2015 gjordes ett genomgripande arbete tillsammans med Jamtli för att få fram ett kunskapsunderlag för ett kulturmiljöprogram. Kommunen ville få klarhet i vilka värdefulla industrimiljöer som finns. Ullspinneriet är ett av de utpekade områdena.
En ansökan har tidigare i år skickats in för att få riva lagerlokalerna tillhörande Ullspinneriet.

Ullspinneriet anlades 1863 av fem bönder ifrån Näskott och det bedrevs verksamhet där fram till 1989. Själva spinneriet revs på 80-talet.

Nästa sammanträde i Bygg- och Miljönämnden är den 15:e december.

Meny