Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från socialnämnden den 27 oktober

En bok med öppna sidor

Socialnämnden har haft sitt sammtäde och avhandlat många olika punkter. Några av dem handlar om trygghetsvärdar och uppdateringar av LOV-avtal som nu beslutats om.

Trygghetsvärdar/värdinnor

Socialnämnden beslutade att hjälpa till att finansiera trygghetsvärd/värdinnor till dem som erbjuder trygghetsboenden. Det är viktigt att det finns trygga boenden för äldre och att få fler utförare att etablera trygghetsboenden för personer som är 70 år eller äldre. Trygghetsboende är vanligt boende i vanlig lägenhet, där det centrala handlar om gemenskap, aktiviteter och gemensamma ytor. Några eller flera timmar per vecka jobbar trygghetsvärdar/värdinnor i dessa boenden för att få till den gemenskapen.

LOV-avtal har uppdaterats

Socialnämnden är glada då vi godkänt uppdaterade avtal för två utförare har ansökt om att bli LOV-utförare i Krokoms kommun. LOV står för Lag Om Valfrihetssystem. Detta innebär att individen själv kan välja vilken utförare som ska leverera till exempel hemtjänst eller matleveranser inom vissa områden i Krokoms kommun.

Nya rutiner

För att möta personalkostnaderna utifrån det stundtals svåra bemanningsläget på våra boenden så arbetar förvaltningen nu bland annat med att hemtjänsten och särskilda boenden ska samverka med schemaläggningen. Samt att ett arbete startat med ett nytt sätt att schemalägga.

Ärende skärpta rutiner för skyddat identitet och skyddat boende

Socialnämnden har vidtagit skärpta rutiner för att säkra att inte identitet kan röjas för den som har skyddad identitet och skyddat boende.
Det är en självklarhet att identitet inte ska kunna röjas och att varje medborgare ska känna sig trygga med det.

Meny