Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från Kommunstyrelsen 26 oktober

Kommunstyrelsen har sammanträtt i kommunhuset den 26 oktober. Ett axplock ur ärendelistan kan du läsa om här.
Ekonomiskt stöd till Almåsa alpina verksamhet, budget och skattesats samt nytt tillsynsuppdrag för Bygg och miljönämnden bland annat

Händer med pusselbitar


Skattesats 2023


Kommunstyrelsen föreslår att skattesatsen för kommande år ska var oförändrad. Det vill säga 22.17 kr.Budgetförutsättningarna inför 2023 är samtidigt svårbedömda, bland annat på grund av hög inflation och höga kostnadsökningar, samt osäkerhet kopplat till regeringsbildning och därpå följande statsbudget. Partsförhållandena i kommunfullmäktige i kommunen efter valet spelar också in. Därför tas rambudgetbeslut för 2023 först i december månad.

Ökade kostnader för barn och utbildningsnämnden

4,1 miljoner begärs i tilläggsanslag på grund av ökade kostnader kopplat till nya lagkrav, fler barn och ökade livsmedelskostnader. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att beslut tas i december då ny rambudget ska fastställas.

Kommunstyrelsen föreslår tillsynsbeslut


Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar beslut om att Bygg och miljönämnden ansvarar för tillsynen vad gäller tobaksfria produkter. Lagen trädde i kraft tidigare i år, den 1 aug.
Den som säljer tobaksfria nikotinprodukter ska anmäla detta till kommunen där försäljningsstället har sitt fysiska säte. Produkterna ska ha 18 års åldersgräns.

Va-taxan föreslås justeras


Kommunfullmäktige föreslås besluta om att höja va-taxan med 12 procent från 1 januari nästa år. Enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag tidigare. Orsaken är de kraftiga prisökningarna i vår omvärld, inflationstakten och ökade kostnader för komponenter, material och drivmedel bland annat.

Kommunfullmäktige förslås även ta ett inriktningsbeslut om kommande höjningar 2024, samt 2025 med 10 procent respektive 9 procent.

Kommunen stöttar föreningen Almåsa alpinas ungdomsverksamhet


Att unga rör på sig är viktigt inte minst för folkhälsan. Så är även kommunens strävan att utveckla turismen. Friluftsdagar med alpin skidåkning beslutas därför ska ske i Almåsa skidbacke för skolelever i Krokoms kommun, kommunstyrelsen kommer att köpa in liftkort till samtliga elever som deltar i friluftsdagarna. En kostnad på 200 tusen kronor, samtidigt som kraftigt rabatterade priser erbjuds för hyra av skidutrustning för skolever.

Almåsa alpinas ungdomsverksamhet ges en förlängning av tidigare 3-åriga driftsbidraget, vilket betyder att 300 tusen utbetalas för kommande år. Finansieringen sker via potten ungas hälsa.

Kommunstyrelsen sammanträder nästa gång den 16: e november.

Meny