Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från Socialnämnden 26 september

Cykelkorg med höstlöv

Höjd milersättning för familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner.
Krokom ska ingå i länsnätverk mot droger och alkohol bland unga.
Det var några ärenden som avhandlades på Socialnämndens möte.

Höjd milersättning

Familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner har ökade kostnader för drivmedel men ersättningen har inte ökat i samma takt. Det finns därför risk att flera slutar och att det blir svårare att rekrytera nya familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

Socialnämnden beslutade därför att utöka milersättning till familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner inom Socialförvaltningen. Beslutet gäller från och med 1 september 2022 till och med 30 juni 2023.

Vi tar plats i nätverk mot missbruk bland unga

Socialnämnden beslutade att Krokoms kommun ska ingå i länsövergripande samverkan för att etablera en verksamhet av typ Mini-Maria i Jämtlands län och att bevilja finansiering som täcker kommunens andel i den totala i budgeten.

Det övergripande målet med Mini-Marias verksamhet är att motverka alkohol-, drog- och spelmissbruk bland ungdomar. Kommunerna och Region Jämtland Härjedalen behöver utveckla och stärka samarbetet kring stödet för personer med missbruk och beroende, där unga är en särskilt prioriterad grupp. En gemensam verksamhet skulle underlätta för individen och leda till effektivare användning av resurser.

Nästa sammanträde är den 27 oktober.

Meny