Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från Samhälls­bygg­nadsnämnden 30 augusti

skruvdragare på en regel

Nytt vägnamn, plan för centrala Krokom och markanvisningar för byggande.
Samhällsbyggnadsnämnden har haft sitt första möte efter sommarsemestrarna.
Här följer att antal ärenden som avhandlades på nämndsmötet.

Planprogram Krokom centrum 2035 på samråd

Eftersom Krokom växer och det råder bostadsbrist inte minst i tätorten vill vi via planprogrammet utreda hur Krokoms tätort kan bebyggas för att möta kommunens mål, människors, näringslivets och servicens behov och önskemål.

Målet är att i processen låta medborgare och intressegrupper få inflytande, och komma med förslag. Något vi kommer skapa möten, aktiviteter, utställningar och inbjudningar till.
(Utformningen av området ska vara socialt, och ekologiskt hållbart. En trygg och funktionell mötesplats med både bostäder, rum för näringsliv och trivsamma ytor. Planprocessen ska kunna vara vägledande för kommande detaljplanering. )

Nytt vägnamn i Ås

I samband med framtagandet av detaljplanen för bebyggande vid Ås båthamn behöver nya sträckningen av Täng sjöväg byta namn. Sjöbrisvägen kommer den nya sträckning att heta efter nämndens beslut.

Förslag- riktlinjer för markanvisning

Krokoms kommun växer, målet är 16 000 invånare till 2030. För att uppnå det behövs bland annat bostäder byggas. Uppskattningsvis 50 per år.
Genom att ta fram konkreta mål med markanvisningen vill Krokoms kommun jobba vidare för att nå uppsatta tillväxtmål samt ge exploatörer möjlighet att vara med och utveckla attraktiva projekt för olika markområden.

Kommunen ser därför över riktlinjer för markanvisning till de exploatörer som vill och ser möjlighet att bygga i Krokoms kommun.
Markanvisning är en överenskommelse kommunen sen gör med en byggherre som vill bygga på anvisad mark.

Nästa möte i samhällsbyggnadsnämnden sker den 28: september.

Meny