Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Fler företagsetableringar möjliggörs vid E14

Flygbild med skissade byggnader

Nu planerar Krokoms kommun för nya möjligheter i anslutning till Krokoms­porten. Fler nya företag eller fler befintliga företag som växer, det är mål­bild­en när man nu planlägger för ytterligare markförsäljning i Krokomsporten. Dessutom projekteras ett helt nytt handels‑ och industriområde i dess direkta anslutning, Hanaberget.

Det har under åren funnits intressenter för Krokomsportens tillgängliga mark men ingen affär har ännu gått i lås. För att bättra på förutsättningarna tar kommunen nu ett nytt grepp och gör marken mer attraktiv.

– Vi vet att marken som erbjuds i Krokomsporten inte är den bästa och i vanliga fall går vi som kommun inte in och gör någon form av markberedning. Men nu kommer vi gräva ur sämre jordmassor och fylla på med stabilare material, så att marken blir byggbar för den som är in­tres­serad, säger Tomas Nilsson, fastighetschef Krokoms kommun.

Krokomsporten är enligt detaljplanen till för handel, medan Hanaberget tillåter både industri och handel. Med en länk från det befintliga industriområdet knyts de olika områdena ihop och ett helt nytt, sammanhängande och större område skapas för industri och handel.

– Hanaberget ligger norr om Krokomsporten i ett välexponerat läge på en höjd, längs Föllinge­vägen. Därefter tar Krokoms industriområde vid. Med nybyggda vägar länkar vi ihop dessa och skapar ett större företagsområde som vi hoppas blir attraktivt för både nya och befintliga före­tag, säger Tomas Nilsson.

Näringslivskontoret ser med tillförsikt fram emot att ny tomtmark görs tillgänglig för försälj­ning.

– Vi har en del förfrågningar och märker att området längs E14 är en intressant plats, så att vi utökar Krokomsporten och adderar Hanaberget är mycket positivt för etableringstrycket, säger Håkan Åsberg, näringslivsrådgivare i Krokoms kommun.

Efter utgrävning omfattar den nya, tillgängliga tomtmarken vid Krokomsporten 12 000 kvadrat­meter. Hanaberget omfattar i sin tur cirka 18 000 kvadratmeter tomtyta för handel, industri och kontor. Detaljplanen beräknas gå ut på samråd i höst och förhoppningen är att den kan antas under första kvartalet 2023.

För ytterligare information:
Tomas Nilsson fastighetschef, Krokoms kommun. Tel. 072 450 44 02
Håkan Åsberg, näringslivsrådgivare i Krokoms kommun. Tel. 072 501 56 97

Meny