Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från barn- och utbildningsnämnden 31 maj

Det stormar i Kaxås idag, byn Kaxås ligger i Offerdals socken vid Hällsjön med utsikt mot Hällberget.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att en ny förskola med två avdelningar ska byggas i Kaxås.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade på sitt extra nämndsmöte att föreslå att kommunfullmäktige skjuter till medel för nybyggnation av en förskola med två avdelningar i Kaxås.

Bakgrunden är att prognoserna åren framåt i Kaxås, Änge Tulleråsen och Landön visar på ett växande behov samtidigt som den nuvarande förskolan i Kaxås bedöms ha gjort sitt, rent tekniskt, och inte kommer klara av att leva upp till nuvarande krav.

Slutligt beslut tas i kommunfullmäktige den 16 juni

Meny