Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Medborgardialog för trygghet i din kommun

Två personers händer som greppar varandra.

Polisen i Jämtlands län genomför just nu en medborgardialog om trygghet. Genom att svara på webbenkäten bidrar du till att stärka polisens och kommunens kunskap om trygghet och otrygghet i Krokoms kommun. 

Du som bor eller verkar i någon av länets kommuner har nu chansen att påverka hur polis och kommun kan samverka i det brottförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. Ta chansen att fylla i enkäten, se länk nedan, och berätta vad du tycker. Enkäten tar bara några minuter att fylla i.

För att nyttja kunskaper och resurser på bästa sätt behöver polisen och kommunerna ha gemensamma lägesbilder. I det arbetet hämtar vi information från många källor och medborgardialogen är en viktig sådan källa.

Därför är det viktigt att du berättar om din upplevda trygghet. Ditt svar är ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet! Enkäten är öppen till och med den 20 maj.

 

Meny