Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Ingen ersättning för stängda verksamheter

Car blocked under Snow after snowstorm in winter. Concept of weather, transport, cleaning streets in winter

Under två dagar i januari tvingades Krokoms kommun stänga stora delar av verk­sam­heten inom förskola, skola och fritids på grund av oväder. Nu har kommunen fattat beslut om att vårdnadshavare inte kommer få någon ersättning för eventuella kostnader med anledning av stängningen.

I början av vecka två drog ett oväder in över Jämtland. Ishalka och stora snödrev förut­spåddes i stora delar av länet, bland annat i Krokoms kommun. Mot bakgrund av den in­formation som fanns tillgänglig under eftermiddagen den 11 januari fattade Krokoms kommun beslut om att stänga stora delar av verksamheten inom förskola, skola och fritids under onsdag och torsdag samma vecka.

Beslutet om stängning grundade sig på ett antal samtal med Länstrafik, Trafikverk, snöröjare och SMHI där samstämmigheten var stor. Det finns betydande risker för att skolskjutsar och linjetrafik inte skulle kunna gå under onsdag eftermiddag och torsdag. Om skolor och förskolor skulle hållas öppna riskerade man både barns, vårdnadshavares och personalens hälsa genom att tvinga ut dem på vägar där de som arbetar professionellt med persontransporter gjort bedömningen att man inte ska köra.

– Jag förstår att det kan medföra kostnader när vi stänger våra verksamheter och jag beklagar att vi var tvungna att fatta det här beslutet. Men det var helt nödvändigt utifrån den information om väderläget som vi hade på tisdagen, säger Jonas Törngren, kommundirektör.

Krokoms kommun har varit i kontakt med jurister på Sveriges kommuner och regioner (SKR) som hänvisar till att stängning utifrån oväder ska ses som Force Majeure. Av den anledningen är det inte ersättningsberättigat.

Information om beslutet har skickats via lärplattformen Infomentor till samtliga föräldrar med barn inom verksamheterna förskola, skola eller fritids.

Meny