Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Du är en del av Sveriges beredskap

en yngre man lämnar över en matkasse till en kvinna vid en öppen dörr i ett trapphus

Varje människa är en viktig resurs i vårt lands samlade förmåga att möta olika hot. En av våra största tillgångar är vår vilja att hjälpa varandra. Det är huvudbudskapet i Krisberedskapsveckan som i år genom­förs den 27 september – 3 oktober.

Varje år genomför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) informationskampanjen Krisberedskapsveckan. Kampanjen har som målsättning att öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig.

Tiden med covid-19 har gjort det tydligt för många hur det känns när vardagen vänds upp och ner, och gett en ökad insikt om att vi vanligtvis tar mycket för givet. Under pandemin har påtagligt fler människor än vanligt agerat ansvarsfullt genom vardagsgärningar, som att handla åt en granne. Ett robust och enkelt sätt att bygga motståndskraft som Krisberedskapsveckan vill främja. Var och en behöver fortsätta att ta ansvar i vardagen för vår egenberedskap. Vi behöver också engagera oss lokalt så att vi kan bidra aktivt även i nästa kris.

Årets tema är demokrati

I år firar ju Sverige 100 år av demokrati, vilket uppmärksammas på olika sätt hela året, även under Krisberedskapsveckan. Vår tolkning av demokratitemat är att Sveriges motståndskraft börjar med varje människas eget engagemang i det lilla. Kampanjen uppmärksammar också våra skyddsvärden, exempelvis Sveriges frihet och självständighet, och hur var och en av oss kan bevara värdena genom våra vardagshandlingar. Arbetet med Sveriges beredskap handlar ju ytterst om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land.

Testa dina kriskunskaper

En viktig del i att bli bättre förberedd är att ha kunskap. I det här quizet kan du testa dina kunskaper. Välj det svar som du tror är rätt och glöm inte utslagsfrågan i slutet. Bland inskickade svar lottar Krokoms kommun ut en vev-radio, en fotogenlampa och en hopfällbar vattendunk.

Quizfrågor

Tävlingen är avslutad. Tack för inskickade svar.

Vi säger grattis till Joanna Lindberg, Joakim Jansson och Joakim Svärd som lyckades allra bäst i vår tävling under krisberedskapsveckan.

Johanna prickade in 9 rätt av 10 och vann en vevradio. Joakim Jansson som kom tvåa får en fotogenlampa och tredjepristagaren Joakim Svärd en hopfällbar vattendunk.

Grattis och bra jobbat!

Meny