Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Felaktig bild av Krokoms annons­kostnader i JT

Newspaper, news on paper informs events every day

En artikel i Jämtlands tidning med rubriken ”Stor skillnad i kommunernas kostnader för annonstjänster” innehåller ett flertal felaktigheter. Texten är en uppföljning av en tidigare artikel med rubriken ”Krokoms kommun annonserade för över 1,2 miljoner – bland annat i Örebro, Södertälje och Nynäshamn” som även den innehåller faktafel.

Jämtlands tidning granskar just nu Krokoms kommuns annonsering i media. Det är bra att kommunen granskas, det välkomnar vi, men den bild som förmedlas ska så klart vara korrekt.

Journalisterna begärde ett utdrag ur vårt ekonomisystem över hur mycket pengar som har betalats ut till Bonnierägda ÖP och LT under ett drygt år (14 månader). Den totala kostnaden för de 34 posterna i utdraget summerade till strax över en miljon kronor. I den summan ingår våra annonsköp samt tryck- och distributionskostnader för kommunens tidning Vårt Krokom. Kostnaden för tryck och distribution av tidningen (fem nummer, totalt 600.000 kronor) måste dock dras bort från de annonskostnader som Jämtlands tidning hävdar att Krokoms kommun har om det ska bli korrekt. En kommuntidning som går som samhälls­infor­mation till samtliga medborgare (inklusive dem som har sagt nej tack till reklam) kan förstås inte räknas med i en totalkostnad för annonsering. 

I normalfallet annonserar vi för ca 300.000-400.000 kronor per år. I år har vi valt att satsa lite extra för att synas i vissa storstadsregioner i rekryteringssyfte och i förlängningen hoppas vi även att det leder till inflyttning. Därför blir kostnaden för 2021 högre än tidigare år.

Det underlag som Jämtlands Tidning har fått summerar till strax över 1 miljon kronor, när kostna­derna för Vårt Krokom har dragits bort återstår ca 500.000 kr.

I artikeln med rubriken "Stor skillnad i kommunernas kostnader för annonstjänster" förekommer även ett citat från kommunikationschefen som är direkt felaktigt. Citatet har förstärkt tidningens felaktiga bild av hur mycket pengar som kommunen anses lägga på annonsering, vilket är olyckligt.

Meny