Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Kommunalrådet står startklar – spännande höst väntar

Porträttbild på en kvinna

Semestertiden är över och vardagen börjar så smått göra sig gällande igen. Karin Jonsson, C, är kommunstyrelsens ordförande och hon står startklar inför höstens aktiviteter.

Det är en hel del på gång just nu i Krokoms kommun och det kommer bli en intensiv och spännande höst. De medborgardialoger som är på gång är något som Karin lyfter fram som ett lite extra spännande område.

– Jag ser mycket fram emot att återigen kunna möta människor och grupper och att fortsätta de medborgardialoger och samtal som vi har inlett kring utvecklingen i bland annat Nälden, Ås och Hotagenområdet, säger Karin Jonsson.

Ett annat område som Karin lyfter är att fortsätta samtalen med företag och organisationer som handlar om hur vi tillsammans kan skapa ett ännu bättre näringslivsklimat i Krokoms kommun.

– I kommunen finns idag många fina företag och vi vill gärna se tillväxt hos dessa samtidigt som vi också lockar hit fler, nya företag, säger hon.

Det faktum att kommunen stadigt växer är förstås något som är positivt.

– Antalet invånare i kommunen har under senare år ökat och jag ser mycket fram emot att under hösten följa den fortsatta utvecklingen av nya bostäder och invånare så att vi kan bli ännu fler, säger hon.

En nyckel som Karin lyfter är att jobba för en ökande befolkning

I och med den starka tillväxt som råder tillkommer även en del utmaningar. Karin lyfter de stora byggprojekt som är på gång och som kräver en hel del av kommunens resurser. Exempel på den typen av projekt är VA-utbyggnaden i Ås-området, bygget av ny förskola, skola och äldreboende samt arbetet med att planlägga nya områden för bostäder, handel och industri.

– Ytterligare utmaningar jag ser är miljö- och klimatfrågorna, en ökad psykisk ohälsa i vissa grupper och, på lite längre sikt, risken för en allt svagare kommunal ekonomi, säger Karin Jonsson.

En nyckel som Karin lyfter är att jobba för en ökande befolkning tillsammans med en aktiv personalpolitik så att nya medarbetare väljer Krokom och befintliga väljer att jobba kvar.

– Vi ska vara lyhörda, transparenta och skickliga i det vi gör. Vi ska vara en kommun där människor vill bo och en organisation där människor vill arbeta och bidra med kunskap och klokskap. Det är viktigt att vi kan attrahera duktiga medarbetare om vi långsiktigt ska vara en framgångsrik kommun som kan erbjuda den samhällsservice som efterfrågas och behövs, avslutar Karin Jonsson.

Meny