Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Medborgardialog med fokus på trygghet

A person walking alone in thick fog.

Polisen i Jämtlands län genomför en medborgardialog med fokus på trygghet. Du som bor eller verkar i någon av länets kommuner, ta chansen att berätta vad du tycker.

För att nyttja våra respektive kunskaper och resurser på bästa sätt behöver polisen och kommunerna ha gemensamma lägesbilder. För att skapa gemensamma lägesbilder hämtar polisen information från många källor och medborgardialogen är en viktig sådan.


Du som bor eller verkar i Korkoms kommun har nu chansen att påverka vad polis och kommun kan samverka kring i det brottförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet.


Berätta om din upplevda trygghet, ditt svar är ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet.


Enkäten är stängd för synpunkter.

Meny