Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Klartecken för inomhus­akti­viteter för barn

African boy with basketball in hand in front of the throw

Regeringen meddelade vid dagens presskonferens att de nationella restrik­tion­erna förlängs. När det gäller idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn födda 2005 eller senare var beskedet att fritidsaktiviteterna för den gruppen bör återupptas.

Sverige befinner sig fortfarande i en extraordinär situation. Smittspridningen av viruset som orsakar sjukdomen covid-19 är alltjämt kvar på en mycket hög nivå och vården är fortsatt ansträngd. Vid en pressträff den 21 januari lämnade regeringen därför besked om ytterligare förlängningar av natio­nella restriktioner.

Här är en kort sammanfattning av de restriktioner och rekommendationer som förlängs till och med den 7 februari (om ingen annan tidpunkt anges):

  • Restauranger och barer får inte servera alkohol efter klockan 20.00
  • Åtgärder ska vidtas för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån
  • Rekommendationen till gymnasieskolan justeras till att undervisning ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning. (Detta gäller från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021.)
  • .Rekommendationen om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstrafik (7.00-9.00 samt 16.00-18.00, vardagar) förlängs och gäller våren ut.
  • Verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig ska hållas stängd. Det är respektive region och kommun som avgör vad som är icke nödvändig verksamhet. Barn och unga födda 2005 undantas.
  • Offentliga aktörer bör återuppta verksamheterna för barn och unga födda 2005 och senare eftersom fritidsaktiviteter är viktiga för barn och ungas utveckling. Lokaler och anläggningar bör således hållas öppna för aktiviteter såsom kulturskola, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet.

Information om hur detta påverkar verksamheten inom Krokoms kommun kommer att läggas ut på hemsidan snarast möjligt.

Meny