Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Kommunals engångsbelopp

Svenska sedlar med en ny svensk ett tusen kronor sedel med porträtt av Dag Hammarsköljd.

Har du avslutat din anställning i Krokoms kommun, varit medlem i Kommunal eller arbetat inom Kommunals avtalsområde? Då kan du ha rätt till ett engångsbelopp.

Du som har arbetat i Krokoms kommun under perioden 1 maj 2020 till 31 oktober 2020 kan ha rätt till ett engångsbelopp på max 5 500 kronor.

För att få del av engångsbeloppet ska du ha:

  • Jobbat inom Krokoms kommun och varit medlem i Kommunal eller som oorganiserad* arbetat inom Kommunals kollektivavtalsområde
  • Varit månadsavlönad medarbetare, alltså inte anställd med timlön

Har du avslutat din anställning före 1 november 2020 behöver du själv ansöka om att få beloppet utbetalt. Se mer info nedan.

Har du en aktiv anställning med månadslön efter 31 oktober behöver du inte ansöka. Då betalas beloppet ut samtidigt som decemberlönen.

Deltidsarbetande och anställningstid

Om du har varit deltidsarbetande eller anställd under en del av perioden, 1 maj 2020 till 31 oktober 2020, betalas beloppet ut i proportion till sysselsättningsgrad och anställningstid. Om du inte har arbetat hela perioden och/eller arbetat deltid så får du ett reducerat belopp. Viss frånvaro kommer även att minska underlaget för utbetalning.

Begäran om utbetalning

För att få ut ditt engångsbelopp måste du lämna in en skriftlig begäran senast den 1 april 2021. I begäran ska det framgå att du begär ett engångsbelopp samt namn och personnummer.

Begäran om engångsbelopp skickas via e-post till:
loner@krokom.se

Du kan också skicka via brev till:
Krokoms kommun
HR-avdelningen
835 80 Krokom

*oorganiserad=inte medlem i något fackförbund som arbetsgivaren har kollektivavtal med


Meny