Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Stora satsningar planeras för fortsatt tillväxt

Kvinna utomhus

Budgeten för 2021 innehåller stora satsningar på förskola och skola men också på vatten och avlopp för att möjliggöra fortsatt byggnation och inflyttning.
– Det här känns jättebra. Beslutet möjliggör för fortsatt tillväxt i kommunen, säger Karin Jonsson, C, kommunstyrelsens ordförande.

Krokoms kommun har som målsättning att det ska bli fler som bor och verkar i kommunen. Målet är minst 16000 invånare år 2030 men för att göra det möjligt krävs en hel del investeringar. Karin Jonsson, C, är kommunstyrelsens ordförande och hon berättar att det är ganska stora kostnader det handlar om.

– När vi blir fler i kommunen ökar trycket bland annat på förskola och skola och vi behöver bygga nytt för att kunna svara upp mot de behov vi ser. Dessutom handlar det om investeringar i vatten och avlopp för att vi ska kunna bygga fler bostäder, säger hon.

I de södra kommundelarna behöver stora investeringar göras i infrastrukturen för vatten och avlopp för att nya bostadsområden ska kunna byggas. Totalt handlar det om över 300 miljoner kronor över en tioårsperiod, och för planperioden fram till 2023 ligger det 217 miljoner i investeringsbudgeten. Karin Jonsson är glad över att beslutet är fattat så att en fortsatt tillväxt i kommunen kan bli möjlig.

– Att kommunen får fler invånare och företag är viktigt för kommunens utveckling, så att vi långsiktigt kan trygga god kvalitet i skola, omsorg och övrig samhällsservice. De södra delarna av kommunen är en viktig motor för hela kommunen och vi vet att det är ett attraktivt område att bosätta sig i, säger Karin Jonsson.

Att kommunen får fler invånare och företag
är viktigt för kommunens utveckling

Utöver investeringar i vatten och avlopp rymmer budgeten även stora satsningar på förskola och skola. Under planperioden handlar det om totalt 284 miljoner kronor och de största posterna är en ny förskola i centrala Krokom, nya skollokaler i Nälden, Hotagen och Rödön och en idrottshall i Änge.

– Jag är glad över att vi har beslutat om denna budget. Vi investerar i våra barn och äldre och vi investerar i hälsa och välbefinnande. Extra statsbidrag under de närmsta två åren gör det möjligt för oss att snabba upp nödvändig utveckling av verksamheten och den möjligheten ska vi ta. Jag ser fram emot kommande åren med stor förväntan, säger Karin Jonsson.

Vi investerar i våra barn och äldre och
vi investerar i hälsa och välbefinnande.

På längre sikt har Krokoms kommun, liksom de flesta andra kommuner i landet, en utmaning kopplat till att allt färre ska försörja allt fler. Dessutom är prognosen för skatteunderlaget sämre än budgeterat vilket gör att skatteintäkterna blir lägre än plan.

– Nu växlar vi upp tempot på pågående effektiviseringsarbeten. På längre sikt är utmaningen stor att skapa tillväxt på ett hållbart sätt, men det ska vi lyckas med, säger Karin Jonsson, C, kommunstyrelsens ordförande.

Meny