Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Information till er som hyr ut lokaler för samman­komster

young man on party celebrating new year with falling confetti

Genom att efterfråga riskbedömning och neka uthyrning av lokaler vid misstanke omstörre sammankomster tar alla föreningar som hyr ut lokaler ett stort och viktigt ansvar.  

Med anledning av den senaste tidens smittspridning, som tros ha uppkommit efter större sammankomster i lokaler som föreningar äger och hyr ut, vill Krokoms kommun uppmana alla föreningar att säkerställa att det finns trygga rutiner för föreningens uthyrningsbara lokaler.

Vid uthyrning av lokal, säkerställ att evenemanget som ska ske i lokalen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Be dem som ska hyra lokalen att göra en riskbedömning som ni kan ta ställning till. Skriv gärna ut anslag med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och sätt upp i de lokaler som ni hyr ut.

- Den som hyr lokalen ansvarar för sammankomsten, men genom att ställa frågor om vem som ska hyra lokalen, till vilket syfte och hur många som ska delta tar varje förening ett viktigt ansvar. Var gärna extra noggranna vid misstanke om större ungdomsfester, säger Jonas Törngren, kommundirektör.

vi måste fortsatt hålla i och hålla ut enligt
Folkhälsomyndighetens rekommendationer
Annika Ersson, smittskyddsläkare på Region Jämtland Härjedalen, säger att det är väldigt viktigt att fortsätta att vara noggrann med att följa myndigheternas rekommendationer.

- Vi befinner oss fortfarande i en pandemi där vi alla måste ta gemensamt ansvar för att minska risken för smittspridning. Det är inte dags att slappna av ännu, utan vi måste fortsatt hålla i och hålla ut enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Annika Ersson.

Meny