Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Lägesrapport för tågstopp Nälden

tecknad skiss över planer för tågstopp i Nälden

En skiss över hur det skulle kunna se ut med ett tågstopp i Nälden.

I en artikel om tågstopp Nälden på OP.se (28 augusti) står det att det är tvärnit för projektet. Nedan sammanfattar kommundirektören läget i projektet.

Tågstopp Näldenprojektet går som planerat och beräknas vara slutfört 2022. Det finns inga planer på att stoppa det.

Ett orosmoln som finns är om Trafikverket stöter på ökade kostnader som spräcker projekt­bud­geten. Då kan dessa ökade kostnader falla på Krokoms kommun och om kommunen inte klarar av det och inte Trafikverket skjuter till medel så kan projektet teoretiskt stoppas. Den totala kostnadsbilden är inte klar förrän under sommaren eller tidig höst 2021. Det kan med andra ord bli ett relativt sent besked. Just nu tyder dock ingenting på att ett projektstopp skulle vara aktuellt.

Just nu tyder dock ingenting på att ett projektstopp
skulle vara aktuellt.

Ett annat orosmoln som finns är om exploateringen/bygget av tågstoppet, av olika skäl, skulle förskjutas i tid så att allt inte är färdigställt förrän våren 2023 (i stället för hösten 2022). Då kan det uppstå finansieringsproblem eftersom beviljade fondmedel är tänkta till senast 2022.

det är kommunens uppgift att tidigt titta på olika alter­nativ och scenarier så att vi vet hur vi ska agera om allt inte går enligt plan.

Därför undersöker kommunen om det i ett sådant fall går att skjuta över delar av beviljade fond­medel från Regionen till 2023 eller om annan finansiering måste till. Inte heller där är något klart men det är kommunens uppgift att tidigt titta på olika alternativ och scenarier så att vi vet hur vi ska agera om allt inte går enligt plan.

Jonas Törngren
Kommundirektör

Meny