Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från kommun­styrelsen 3 juni

Close-up Of A White Paragraph Symbol On Wooden Desk

Här kan du läsa om ett urval av de ärenden som behandlades på kommunstyrelsens möte den 3 juni 2020.

Fotboll året runt
Sex fotbollsföreningar i Krokoms kommun har gått ihop i ett projekt, ”Fotboll året runt”, som syftar till att göra det möjligt att spela fotboll även vintertid. Föreningarna ska tillsammans bygga en fullstor fotbollsanläggning med konstgräs inrymd i ett stort tält. Projektet har sökt pengar från flera aktörer för att bekosta anläggningen, däribland Krokoms kommun. Kommunstyrelsen beslutade att avsätta 5 miljoner kronor i stöd till projektet samt ett årligt driftsbidrag på 500 000 kronor.

Meny