Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från social­nämnden 20 maj

Close-up Of A White Paragraph Symbol On Wooden Desk

Här kan du läsa om ett urval av de ärenden som behandlades på socialnämnden den 20 maj 2020.

Äldre i Krokom får friare liv tack vare GPS-klockor
Nu inför Krokom GPS-klockor som alternativ till fasta larm. Införandet av GPS-klockor/larm skapar möjligheter för tryggare och rörligare äldre. Det är en del i arbetet med äldres hälsa och att skapa förutsättningar för en friskare äldre befolkning i Krokoms kommun.

Fasta trygghetslarm har räckvidd inom den egna bostaden medan GPS-klockan ger användaren möjlighet att larma långt hemifrån. Detta möjliggör ökad fysisk aktivitet och skapar också bättre förutsättningar till en social samvaro.

Program för äldres hälsa
I februari 2019 antog kommunfullmäktige ”Strategi för äldres hälsa 2019-30”. Med utgångspunkt i strategin har ett program arbetats fram för perioden 2020-23. Programmet har varit ute på remiss och har nu beslutats.

Målsättningen är programmet ska bidra till att främja äldres hälsa. Dokumentet vänder sig till de äldre, anhöriga, professionella yrkesutförare, chefer och övriga medborgare med intresse av frågor som rör äldre.

Meny