Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från barn- och utbildningsnämnden 12 maj

Close-up Of A White Paragraph Symbol On Wooden Desk

Här kan du läsa ett urval av ärenden som behandlades på barn- och utbildningsnämndens möte den 12 maj.

Jägarexamen på skolan
Ett medborgarförslag som handlar om att erbjuda elever att läsa till jägarexamen under skoltid.

Nämnden gav skolans verksamhetschef i uppdrag att utreda möjligheten att på försök låta elever i årskurserna 7-9 få arbeta med jägarexamens teoretiska delar under lektionerna ”elevens val”. Försöket ska pågå under läsåret 2020-21 och utvärderas under våren 2021.

Elevhälsan utökas till att även omfatta förskolan
Krokoms kommun har en elevhälsoplan för barn i grundskolan. Elevhälsan arbetar med individer, grupper och hela organisationer. Fokus ligger på att insatserna ska vara stödjande och förebyggande. I dagsläget ingår inte förskolan i elevhälsoplanen.

Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att arbeta för en samlad barn- och elevhälsa. Detta för att skapa bättre förutsättningar för att alla barn i förskolan ska få det stöd de behöver i sin utveckling och sitt lärande.

Meny