Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från social­nämnden 23 april

Close-up Of A White Paragraph Symbol On Wooden Desk

Här kan du läsa om ett urval av de ärenden som behandlades på socialnämnden den 24 april 2020.

Program för äldres hälsa
Vi vet att om knappt tio år är en 80-åring en mycket vanlig syn på bussen, i affären och förhopp­nings­­vis på gymmet. Vi blir allt fler medborgare i alla åldrar, men andelen äldre som ska umgås, leva och bo i Krokoms kommun ökar mycket. Det ställer krav på alla samhällsaktörer att skapa ett samhälle där självständighet och delaktighet prioriteras. Vi vill att äldre och personer med olika funktionsförmågor lättare ska kunna leva sina liv utan, eller med mindre, stöd och hjälp från samhället.

I februari 2019 antog kommunfullmäktige ”Strategi för äldres hälsa 2019-30”. Med utgångspunkt i strategin har ett program arbetats fram för perioden 2020-23. Syftet med programmet är att bidra till att utveckla socialförvaltningens verksamhet samt att sprida kunskap inom organisationen och till medborgarna.

Efter diskussion blev beslutet att vissa omarbetningar av innehållet ska göras. Beslut om antagande ska fattas på nästa möte i socialnämnden.

Medborgardialog
Socialnämnden har tidigare fattat beslut om att två medborgardialoger ska hållas under 2020, den första med genomförande senast den 15 maj. Ämnet för dialogmötet i maj var boende för äldre – hur vill man bo på ålderns höst? Mot bakgrund av rådande läge behöver tidplanen dock ändras.

Beslutet blev att skjuta upp dialogmötena till hösten, beslut om nytt datum för mötet om boendeformer kommer fattas i september.

Meny