Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Elever i högstadiet tycker till om framtiden

Högstadieelever pratar med varandra i korridoren

82 procent av eleverna i åttan på kommunens skolor tror att det är möjligt att jobba med sitt drömjobb i Krokoms kommun eller i Jämtlands län. Det visar en enkät som närmare 150 elever nyligen har svarat på.

Under hösten hade Krokoms kommun ett antal medborgardialoger på olika platser runt om i kommunen. Mötena var välbesökta men när det gäller målgruppen ungdomar och unga vuxna var det glesare. För att få en bild av hur ungdomarna ser på sin framtid har elever i åttan på kommunens högstadieskolor fått svara på en enkät. När det gäller skolan i Föllinge fick dock alla högstadieelever chansen att svara på enkäten eftersom det är så få elever totalt på skolan. Sanna Hestner är en av dem som ansvarar för arbetet med enkäten och hon säger att det är viktigt att vi samlar in synpunkter från alla målgrupper när det handlar om framtidens Krokom.

– Jag hoppas att det här blir ett startskott på ett lite mer strukturerat arbete när det gäller att ta vara på vad de unga har för åsikter i olika frågor. Det gäller att hitta nya vägar för dialogen med medborgarna om vi ska nå alla målgrupper, säger Sanna Hestner som är ansvarig för ungdomsfrågor.

Ett problem som många lyfter är svårigheten att ta sig från sin hemort för att utöva fritidsaktiviteter. På frågan om vad de skulle vilja vara med och påverka i kommunen skriver många att möjligheterna att åka buss måste förbättras.

82 procent tror att det är möjligt att jobba med sitt drömjobb i Jämtlands län.

På frågan om de skulle vilja bo kvar i Krokoms kommun som vuxen svarar lika många ja som nej (24 procent), resten vet inte. Drygt hälften tänker att de ska plugga vidare efter gymnasiet och 82 procent tror att det är möjligt att jobba med sitt drömjobb i Jämtlands län. Enkäten kommer redovisas i sin helhet senare i vår.

Enkäten till ungdomar på högstadiet är ett exempel där unga får komma till tals, men det är fler projekt på gång. I vår är det dags för samråd för detaljplanen i Ås båthamn. I det arbetet har planarkitekterna planerat för att skolelever ska få bidra med hur de önskar att området kan utformas. Elin Novén är projektledare och hon säger att det ska bli riktigt spännande att samarbeta med barn i arbetet med detaljplanen.

– Hur vill barn och ungdomar att ett sådant här område ska se ut och vad ska finnas inom friluftsområdet för att det ska bli attraktivt att besöka? Barn har tankar och idéer värda att ta vara på, säger hon.

Målet är att det blir ett naturligt arbetssätt att ungdomar
får tycka till i de frågor som berör dem

Det händer en hel del i kommunen just nu när det gäller ungdomars inflytande men samtidigt har en del av de forum som fanns förut försvunnit. Tidigare har det exempelvis arrangerats åsiktstorg på högstadieskolorna där elever och politiker från kommunfullmäktige har mötts. Louise Öhnstedt är folkhälsosamordnare och hon berättar att arbetet med ungdomsinflytande är under omstart och ett första steg är en utbildning i barnkonventionen för högstadieskolornas elevråd och kommunens politiker i nämnderna.

– Mötet mellan politiker och ungdomar är viktigt och med tanke på att barnkonventionen är lag från och med årsskiftet är den här utbildningen verkligen aktuell. På sikt behöver vi hitta fler och nya forum. Målet är att det blir ett naturligt arbetssätt att ungdomar får tycka till i de frågor som berör dem, säger Louise Öhnstedt.

Meny