Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Krokoms kommun inför besöks­restriktioner på sina boenden

Med anledning av influensa, vinterkräk­sjuka och coronavirus införs besöks­restriktioner på Krokoms kommuns samtliga äldreboenden och samtliga boenden inom stöd och service.
- I det här läget behöver vi göra allt som står i vår makt för att skydda våra mest sårbara och sköra individer, säger social­chef Anna Berkestedt Jonsson

Under onsdagen vidtog Krokoms kommun en rad åtgärder för att bidra till att undvika smittspridning på kommunens olika typer av boenden. Besöks­restriktionerna gäller med omedelbar verkan. Undan­tag från besöksrestriktionerna kan ges till den som har anhöriga som vårdas i livets slutskede. I dessa fall behöver den anhörige i förväg få klartecken till besök genom att ringa boendets enhetschef.

Karensdagen tas bort för all vård- och omsorgs­personal i Krokoms kommun dvs de som arbetar inom särskilt boende, hemtjänst, gruppbostäder, service­bostäder, daglig verksamhet, personlig assistans, legitimerad personal och bemanningspoolen. Detta gäller från den 12 mars och görs för att undvika att sjuk personal går till jobbet av ekonomiska skäl.

- Vi ska säkerställa så god och säker omsorg som möjligt för dem vi finns till för, därför gör vi de här åt­gärderna, säger socialnämndens ordförande Andreas Karlsson.

För att skydda sårbara äldre människor uppmanas även anhöriga till äldre med hemtjänst att vara restriktiva med besök och att helt avstå från besök även vid lättare förkylningssymptom som till exempel hosta.

Krokoms kommun följer nationella riktlinjer och rekommendationer. Fler åtgärder kan komma. Kommunen informerar om åtgärder på sin hemsida.

För mer information:

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 0640 162 90
Andreas Karlsson, ordförande socialnämnden 0640 163 70

Woman with her hand extended signaling to stop (only her hand is in focus)

Meny