Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från barn- och utbildnings­nämnden 25 februari

Close-up Of A White Paragraph Symbol On Wooden Desk

Här kan du läsa om ett urval av ärenden som behandlades på barn- och utbildningsnämndens möte den 25 februari.

Flytt av verksamheten vid Landöns förskola och fritidshem
Vid Landöns förskola är antalet barn så lågt att de tjänster som tilldelas inte räcker till för att klara förskolans uppdrag. Prognosen visar att att antalet barn inte kommer att öka under de närmaste åren. Nämnden beslutade att bordlägga ärendet eftersom frågan ingår i den nya skolstrukturen som fortfarande är under utredning.

Extra medel för hälsoskyddstillsyn och utökade medicinska behov
Behovet av resurser för att hjälpa elever och barn med medicinska behov har ökat markant och nämndens budget räcker inte till för det stöd, kontroll och medicinering som behövs. Nämnden begär 4,5 miljoner kronor från kommunfullmäktige för utökade medicinska behov.

Nybyggnation Näldens skola
Näldenskolan har under de senaste åren fått ett ökat antal elever och är därmed i behov av mer lokaler. Dessutom är lokalerna i behov av underhåll både när det gäller ytskikt och inomhusmiljö. Nämnden begär 450 000 kronor från kommunstyrelsen till en förstudie för att dimensionera och tidsätta en ny skola i Nälden.

Meny