Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Fortsatt utredning av Landöns förskola och fritidshem

barn som leker på gård med bollar i förgrunden

Barn- och utbildningsnämnden enades om att bordlägga ärendet vid dagens sammanträde.

Ärendet, som handlar om att säkerställa förskolans uppdrag att erbjuda trygg och säker verksamhet innehåller två alternativa lösningar:

  • Att verksamheten vid Landöns förskola flyttas till Tulleråsens förskola och verksamheten vid Landöns fritidshem flyttas till fritidshemmet vid Änge skola
  • Att nämnden beslutar om extra pengar för att säkerställa verksamheten inom Landöns förskola och fritidshem från våren 2020

Jannike Hillding, ordförande i barn- och utbildningsnämnden menar att det var klokt att inte fatta beslut i frågan i dagsläget.

- Det är en viktig fråga som ingår i den nya skolstrukturen som fortfarande är under utredning, säger Jannike Hillding.

Meny