Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Taxi Östersund
vann upphandling

Taxistolpe mot en blå himmel

Från och med nästa läsår blir det en ny leverantör av bland annat skolskjutsar i Krokoms kommun när Taxi Östersund vann upp­hand­lingen.

- Vi har haft ett långt och fint samarbete med Taxi Glesbygd. Sam­tidigt behöver vi tänka på kostnaderna och Taxi Östersund har lämnat ett billigare anbud, säger Karin Jonsson, C, kommun­styrelsens ordförande.

Länstrafiken har under det senaste halvåret genomfört upphandling av den sär­skilda kollektivtrafiken som avser färdtjänst, sjukresor, skolskjutsar, anrops­styrd trafik och närtrafik i fyra av länets kommuner. För Krokoms kommuns del innebär beslutet att kontrakt för perioden 14 juni 2020 till 13 juni 2025 har tilldelats Taxi Östersund.

- Vi har haft ett jättebra samarbete under många år med Taxi Glesbygd och det känns förstås tråkigt att inte kunna fortsätta. Samtidigt välkomnar vi Taxi Östersund som ny leverantör och vi hoppas på ett lika bra samarbete med dem under åren som kommer, säger Karin Jonsson, C.

Krokoms kommun har haft avtal med Taxi Glesbygd sedan början av 1990-talet och med flera av underleverantörerna har samarbetet funnits ännu längre. Att bedriva skolskjuts i Krokoms kommun är komplext med tanke på de stora avstånden mellan de sexton skolorna.

Varje dag åker ungefär 400 barn upphandlad skolskjuts i Krokoms kommun. De flesta av de totalt 2200 eleverna nyttjar tjänsten under skolveckan för att ta sig till andra skolor för att kunna ha idrott, hemkunskap med flera ämnen som kräver specialsalar som inte finns på alla skolor.

- Nu gäller det att tillsammans med Taxi Östersund hitta de bästa lösningarna för att bygga upp en kostnadseffektiv lösning för våra skolskjutsar, avslutar Karin Jonsson.

Frågor och svar

Det är många som hör av sig och har frågor kring att Taxi Östersund blir ny leverantör av bland annat skolskjutsar i Krokoms kommun. Det lokala företaget Taxi Glesbygd har tidigare haft avtal med kommunen sedan början av 1990-talet. Här försöker vi svara på några av de frågor som uppkommit med anledningen av denna upphandling.

Kommer bilar att köras från Östersund för att sköta skolskjutsarna i Krokoms kommun nu?

- Det finns ingenting som hindrar att Taxi Östersund anlitar taxichaufförer som bor i Krokoms kommun eller lokala Krokomsföretag. Eftersom det inte ges någon ersättning för framkörning så borde det bli en bättre affär för Taxi Östersund ju större andel av chaufförerna som bor i kommunen.

Har det ställts några miljökrav i upphandlingen?

- Miljökraven är höga. Till exempel krävs 100 procent förnyelsebart och fossilfritt bränsle för alla fordon.

Har det ställts några krav i upphandlingen på att tanka och ladda lokalt?

- Nej, men det utgår ingen extra ersättning för att åka iväg och tanka eller ladda så det troligaste scenariot är att det kommer att ske lokalt i Krokoms kommun.

Vem är det egentligen som sköter upphandlingen av skolskjutsar i Krokom?

- Det är Länstrafiken som upphandlar så kallade samhällsbetalda transporter som t.ex. skolskjutsar på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner.

Hade inte Taxi Glesbygd redan vunnit upphandlingen i Krokom?

- Det stämmer att Taxi Glesbygd först vann den aktuella upphandlingen, men beslutet överklagades. Länstrafikens styrelse valde att göra om upphandlingen istället för att invänta förvaltningsrättens prövning. Det är i normala fall en långdragen process. och avtalet löper ut juni 2020.

Hur mycket har Krokoms kommun kunnat påverka upphandlingen?

- I den första upphandlingen fördes en dialog mellan Krokoms kommun, Region JH och Länstrafiken. När upphandlingen behövde göras om fördes ingen dialog med Krokoms kommun.

Vad har Krokoms kommun haft för synpunkter på att Länstrafiken inte förde någon dialog inför den nya upphandlingen?

- På uppdrag av kommunstyrelsen i Krokom skickade kommundirektör Jonas Törngren en skrivelse till Länstrafiken, där det begärdes att upphandlingen skulle avbrytas. Anledningen var att kommunstyrelsen upplevde bristen på dialog som allvarlig och i strid med samarbetsavtalet som tecknats. Och framför allt att upphandlingen gjorts om så att det nu inte bara var taxi i Krokom utan taxi i det större avtalsområdet Krokom och Strömsund tillsammans, som skulle upphandlas.

Vad hände efter skrivelsen?

- Flera möten hölls. Ärendet diskuterades vid fyra tillfällen i kommunstyrelsen. Upphandlingskunniga inom Region JH redovisade ekonomiska fakta som handlade om att det skulle vara bättre att fullfölja upphandlingen. Kommunens ansvariga erbjöds att vara med och titta på anbuden med möjlighet att avbryta upphandlingen i det skedet. När anbuden väl kom in bedömdes det som att konkurrensen varit tillräckligt bra och Taxi Östersund som var billigast fick uppdraget.

Meny