Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Tillsammans är vi starka

Två personer diskuterar en karta med ytterligare några personer i bakgrunden

I Kaxås har medborgarna bestämt sig för att vända trenden med utflyttning från bygden. Krokoms kommun välkomnar förstås deras satsning. För att klara den utmaning vi står inför är det viktigare än någonsin att vi kämpar tillsammans.

Signalerna om att Sveriges kommuner står inför stora utmaningar kommer allt tätare. Krokom är inget undantag. Alla tillgängliga undersökningar och utredningar visar att samhällstrenden är urbanisering, kompetensbrist, ökade kostnader och att färre ska försörja fler. Jonas Törngren är kommundirektör och han säger att det är helt avgörande med engagemang från alla om vi ska kunna vända den här trenden.

– Vi behöver tänka tillsammans och vi behöver alla medborgares engagemang. Jag är helt säker på att vi då hittar betydligt bättre lösningar jämfört med att vi sitter på våra kontor och klurar, säger han.

Projekt Kaxås har sitt ursprung i det faktum att skolan förlorade en stor del av elevunderlaget i samband med att Migrationsverket lade ner sin verksamhet under våren 2019. När eleverna blev färre minskade även underlaget för det antal tjänster som behövdes på skolan och då ville lärarna inte vara kvar. Birgitta Lundgren är chef för barn- och utbildningsförvaltningen och hon säger att det är väldigt svårt att bedriva en verksamhet med tillräcklig kvalitet om skolan blir alltför liten.

– Vid den lilla skolan är läraruppdraget mestadels att bedriva undervisning i B-form, det vill säga flera årskurser i samma klass. Med de krav som ställs på skolan idag kan det vara svårt att rekrytera lärare med rätt kompetens, i 17 ämnen och alla årskurser dessutom. Det är stor kon­kur­rens nu om lärare och framgent då det kommer att saknas 80 000 behöriga lärare i Sverige inom drygt tio år, säger Birgitta Lundgren.

Medborgarnas engagemang är oerhört viktigt och här är Projekt Kaxås ett föredöme.

Föräldrar och andra som bor i bygden bestämde sig dock för att göra allt de kunde för att vända trenden med avfolkningen av bygden och försöka fylla skolan med barn igen. På kort tid har de fått igång arbetet ordentligt för att locka nya medborgare till Krokoms kommun, något som förstås tas emot med öppna armar från Jonas Törngren och hans kollegor på kommunen.

– Det här kommer verkligen rätt i tiden, vi behöver bli fler i vår kommun för att få bukt med ekonomin på längre sikt. Medborgarnas engagemang är oerhört viktigt och här är Projekt Kaxås ett föredöme, säger han.

Målsättningen är förstås att handläggningen ska vara så snabb och smidig som möjligt och vi har redan hittat en del förbättringsområden.

Projekt Kaxås har ett högt tempo och det blir en liten extra utmaning för en kommun att försöka hänga med. Det finns en hel del att ta hänsyn till i så här stora projekt men genom en nära dialog mellan projektet och kommunen ska processen skyndas på så mycket det går. Ett första möte mellan kommunen och projektgruppen hölls strax efter semestrarna.

– Vi försöker hitta lösningarna allt eftersom problemen och utmaningarna kommer. Målsättningen är förstås att handläggningen ska vara så snabb och smidig som möjligt och vi har redan hittat en del förbättringsområden i vår organisation som vi kommer att ha nytta av i framtida processer, säger han.

Genom regelbundna möten mellan Projekt Kaxås och kommunen ska hindren betas av och lösas. Elin Novén är planarkitekt och den som ansvarar för den nya detaljplanen i Kaxås och hon säger att just den här detaljplanen innehåller det mesta som kan krångla till processen.

– Det är mest bara strandskydd som inte är en försvårande omständighet just här. Men än så länge har vi bra koll på läget och tack vare att vi har ett nära samarbete med projektgruppen så ser det ut som att vår gemensamma tidplan kan hålla, säger hon.

Åsa Sjödin

Meny