Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Utrymme för dialog

Medarbetare föreläser om trygghetsteknik

Engagemanget är nyckeln till den utmaning som Krokoms kommun står inför. Vi behöver tänka tillsammans om vi ska kunna utveckla vår kommun. I höst drar vi igång arbetet med dialogmöten runt om i kommunen på allvar.

Vi vet att det finns en stark växtkraft på landsbygden och den vill vi ta vara på. Därför kommer vi bjuda vi in till olika typer av dialoger, idéforum och möten i höst för att delge fakta och möjliga lösningar men även för att tillsammans med er som bor här hitta den bästa vägen fram till 2035. Kommundirektör Jonas Törngren berättar att planeringen inför höstens möten är i full gång.

– Vår målsättning är att ha detaljerna klara före semestrarna. Det är osäkert när vi kan vara igång med mötena, men det är högt prioriterat för oss, säger Jonas Törngren.

Kommunfullmäktige har i dagarna fattat beslut om tillväxtstrategin som siktar mot målet minst 16 000 invånare år 2035. Målet är att kommunen som helhet ska växa men det är en mängd olika beslut som ska fattas och vägval som ska göras. Tillväxtstrategin innehåller en del fakta men den behöver kompletteras och fördjupas för kommunens olika delar.

Dialogen och samverkan med organisationer, företag och enskilda måste föras redan från start i de olika kommundelarna. Att tillsammans ta fasta på styrkor, motverka svagheter, redovisa fakta och alternativa möjligheter samt välja väg förstärker viljan och möjligheten att leva kvar i hela kommunen.

– Vi står inför en hel del utmaningar och för att vi ska klara det på bästa sätt behöver vi hitta vägar för samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Det är här höstens dialogmöten kommer in i bilden, säger Jonas Törngren.

Vi tar gärna emot idéer på hur arbetet kan genomföras. Ju fler som kan involveras desto bättre blir resultatet.Jonas ger ett antal exempel på frågeställningar som kan ligga till grund för mötena. Hur kan den offentliga servicen kompletteras med privata initiativ? Vad är viktigt och hur ska vi klara av finansieringen och genomförandet med rätt kvalitet? Jonas berättar att det återstår en del arbete med ramarna för hur mötena ska läggas upp. Hur grupperna ska sättas samman och vem eller vilka som ska driva processen i de olika kommundelarna är inte klart än.

– Vi tar gärna emot idéer på hur arbetet kan genomföras. Ju fler som kan involveras desto bättre blir resultatet. Vår målsättning är att köra igång direkt efter sommaren och analysen och vägvalet ska vara klart till november, säger Jonas Törngren.

Jag ser fram emot det här arbetet, det kommer att ge oss nödvändig och värdefull kunskap.

Krokoms kommun har beviljats 372 000 kronor från Region Jämtland Härjedalen för att arbeta med lokala utvecklingsanalyser i ett antal kommundelar. Kommunen kommer att lägga minst lika mycket, främst i form av arbetstid. Pengarna kan användas till att köpa olika rapporter och statistik (till exempel lokalekonomisk analys, befolkningsutveckling och företagande), arvodera processledare, olika typer av kommunikativa insatser samt skriva och formge en slutrapport.

– Jag ser fram emot det här arbetet, det kommer att ge oss nödvändig och värdefull kunskap. Och det viktigaste av allt är att vi lyckas skapa ett engagemang, vi klarar inte det här på egen hand, avslutar Jonas Törngren.

Åsa Sjödin

Meny