Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Nya bostäder behövs om målet ska nås

Husbygge i Ås

Krokoms kommun vill växa. Målet är att vi ska vara minst 16 000 invånare år 2030. Det motsvarar en årlig ökning av hundra personer. För att klara det behöver vi bygga ungefär femtio nya bostäder per år.

Just nu råder febril aktivitet i Krokoms kommun för att förbereda och planera för bostadsförsörjningen mot målet minst 16 000 invånare år 2030. Bostadsbehoven och förutsättningarna för befolkningsutveckling skiljer sig åt geografiskt inom kommunen. Vid olika skeden i livet är det förstås också olika typer av boenden som är aktuellt. För att skapa goda boendeförhållanden för äldre är det viktigt att planera för god tillgänglighet och att bygga stimulerande miljöer med mötesplatser, samvaro och trygghet såväl inom- som utomhus. Vad gäller barnfamiljers bostadsbehov finns en god planeringsberedskap för att möta efterfrågan på småhus. För gruppen unga vuxna är behovet av små lägenheter i centrala lägen stort.
Simon Östberg är planarkitekt och han säger att det är en hel del projekt på gång för att stimulera bostadsbyggandet.

– Kommunen kan skapa förutsättningar för att bygga nya boenden genom vårt planarbete, men det stora problemet är att bankerna ställer så höga krav att det blir svårt för människor att få lån. Platsen är helt avgörande, säger han.

Ett bekymmer är att Krokoms kommun har en större utflyttning av personer i åldrarna 45-65 år jämfört med andra kommuner. Simon Östberg säger att det är av yttersta vikt att kommunen ser till att möjliggöra flyttkedjor, det vill säga att det finns boendeformer för alla åldrar och behov. De mest akuta boendebehoven som behöver tillgodoses är:

  • Boenden i attraktiva lägen med hyres- eller äganderätt, för att behålla åldersgruppen 45–65 år vilka annars hittar den önskade bostaden utanför kommunen.
  • Trygghetsboende med närhet till service och kommunikationer, för att möta behovet av boende för en åldrande befolkning.
  • Små och stora hyreslägenheter för ensamstående såväl med som utan barn i centralt läge.
    För grupper unga vuxna är behovet av små lägenheter i centrala lägen stor.

Översiktsplanen och antagna detaljplaner sätter ramarna när det gäller var och hur bostäder kan byggas. Just nu pågår arbete med nya detaljplaner och sammantaget kan det finnas möjlighet att bygga femhundra nya bostäder/lägenheter redan fram till år 2023.

– Det finns redan idag en hel del platser som är möjliga att bygga bostäder på men som jag redan har nämnt så blir vi lite styrda till kommunens södra delar av ekonomiska skäl. I Ås har vi ytterligare begränsningar i vatten- och avloppsanläggningen som inte klarar ytterligare belastning, säger Simon Östberg.

Jag är förhoppningsfull. Krokoms kommun har många attraktiva platser att bygga hus på.Att bygga så mycket som femhundra nya bostäder är förenat med ett antal utmaningar och kostsamma investeringar. Det handlar om utbyggnad av vatten och avlopp, markinköp, byggande av förskolor och skolor samt idrottsanläggningar och badhus. Andra utmaningar är bland annat utvecklingen på bostadsmarknaden, konjunkturen och möjligheten för privatpersoner att låna kapital. Simon säger att det blir lite av ett moment 22 eftersom bankerna är mer villiga att låna ut pengar i områden där det byggs och där det visar sig att det finns en efterfrågan. Samtidigt är det svårt att få låna pengar för att bygga på attraktiva platser om det inte har byggts eller sålts något som banken kan luta sig emot.

– Jag är förhoppningsfull. Krokoms kommun har många attraktiva platser att bygga hus på. Vi kommer att nå vårt befolkningsmål, avslutar Simon Östberg.

Åsa Sjödin

Meny