Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Att må bra är en viktig nyckel

Bild på kommundirektör Jonas Törngren

Ett samhälle som utvecklas är helt beroende av kreativa människor som vill och kan ta sig an alla de utmaningar som finns. För kreativitet krävs energi och acceptans av omvärlden och en välvillig inställning till förändring. Idéer utvecklas och frodas bäst tillsammans och då startas också fler företag som gör att samhället kan växa, vilket ger fler människor som vill och kan...

Att den psykiska ohälsan ökar är därför, förutom de personliga tragedier det medför, ett allvarligt problem för tillväxten och hotar på sikt hela välfärden. Vi måste alltså bryta den nedåtgående spiralen. Det är dock inte helt enkelt. En av faktorerna som Krokoms kommun kommer att jobba med mer aktivt under kommande år är försöka minska bruket av alkohol, narkotika, droger och tobak. Det finns ett klart samband mellan psykisk ohälsa och droger men också med kriminalitet, som i sin tur leder till annat elände. Att få fler att sluta med sitt missbruk är därför åtgärder som ofta leder till goda resultat.

Ibland är dock bruket av ANDT mer ett symptom på problemet än problemet själv

Ibland är dock bruket av ANDT mer ett symptom på problemet än problemet själv, och därför är det viktigt att bredda angreppsättet och se på hela situationen. Skolan, de sociala myndigheterna, hälso- och sjukvård, företagen, föreningar och du och jag. Alla är vi pusselbitar som är viktiga för en helhet där människor mår bra men personligen tror jag en faktor är mer avgörande än någon annan. Ensamheten.

Att vara ofrivilligt ensam utan tillhörighet kan vara den enskilt viktigaste orsaken till att man mår dåligt, det är jag övertygad om. Ensamhet tar sig olika uttryck. Det behöver inte innebära att man inte lever i en relation eller att det saknas människor i ens omgivning. Det kan vara en dålig relation där man känner sig utsatt på olika sätt, kanske rentav rädd. Det kan handla om mobbing på skola eller arbetsplats. Man kanske har mist sin livspartner. Man kanske är arbetslös och saknar både kollegor och ”riktiga” vänner. Eller så är det bara en känsla av att inte passa in i det som betraktas som normalt. Skälen till ensamhet är många men känslan den ger är densamma. Tomhet, kyla och meningslöshet.

Därför måste vi ta hand om varandra, se varandras olikheter som tillgångar, säga hej när vi möts och ge varandra en extra kram ibland

Därför måste vi ta hand om varandra, se varandras olikheter som tillgångar, säga hej när vi möts och ge varandra en extra kram ibland. Vi måste både hälsa på och bjuda in varandra. Då tror jag vi bygger hälsa och förebygger psykisk ohälsa. När vi nu närmar oss jul är det extra viktigt att tänka på varandra, inte bara de nära och kära. Ensamheten känns ofta som värst vid stora högtider.

Ett samhälle med människor som tycker om varandra och hjälper dom som har det svårt är ett samhälle som mår bra och växer. Det är ett samhälle jag vill bo i. Hur vill du ha det?

Jonas Törngren, kommundirektör
Vårt Krokom, nummer 4/2018

Meny