Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Asylboendet på Föllingegården stängs

Migrationsverket har beslutat sig för att stänga asylboendet på Föllinge-gården. Avvecklingen av Föllingegården sker stegvis och kommer att vara avslutad senast 31 december 2018.

Anledningen till att boendet stängs är en längre tids oenighet med fastighetsägaren gällande underhållet, något som även Krokoms kommun påtalat för Migrationsverket. Detta medför att Migrationsverket väljer att avsluta sin verksamhet på Föllingegården.

På asylboendet i Föllinge bor i dag knappt tjugo personer. Jörgen Leding, enhetschef på Migrationsverket, berättar att i första hand kommer de att erbjudas annat boende i Krokoms kommun, i andra hand i Jämtlands län, i tredje hand inom region nord.

– Vi undersöker möjligheter att erbjuda boende till de personer som fått uppehållstillstånd och som vill bo kvar i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Malin Bergman.

I dagsläget bor tjugo personer i Krokom med uppehållstillstånd hos Migrationsverket i Krokoms kommun. Utöver Föllingegården hyr Migrationsverket ett femtiotal lägenheter i Krokoms kommun. Det finns i dagsläget ingen plan att säga upp de lägenheterna.
Migrationsverket ser dock att antalet asylsökande till Sverige har minskat kraftigt, det innebär att Migrationsverket kontinuerligt anpassar sin organisation och boendekapacitet både i landet och i Jämtlands län.

För mer information:
Jörgen Leding, enhetschef Migrationsverket
Telefon: 010 485 26 85

Elisabeth Wickzell, verksamhetschef Arbete och Integration, Krokoms kommun
Telefon: 0640 162 54

Malin Bergman, kommunstyrelsens ordförande, Krokoms kommun
Telefon: 0640 161 08

Meny